Rychle odejít

Kde ještě hledat pomoc?

INTERVENČNÍ CENTRA

Podle zákonů č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; č. 135/2006 Sb. a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., § 25 intervenční centrum nabízí pomoc na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu, osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby, a to nejpozději do 48 hod. od doručení opisu tohoto rozhodnutí intervenčnímu centru.
Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožené osobě násilným chováním dozví.
Sociální služba v intervenčním centru je poskytována jako služba ambulantní, terénní nebo pobytová. Služby jsou bezplatné.

Služba poskytuje dle zákona o sociálních službách od 1.1.2007 tyto základní činnosti:

 • a/ sociálně terapeutické činnosti
 • b/ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • c/ poskytnutí ubytování a stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • d/ zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, OSPOD, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakožto i ostatními orgány veřejné správy.

Intervenční centra - kontakty

 •  IC Brno – tel.: 739 078 078
 • IC České Budějovice – tel.: 386 323 016
 • IC Havířov – tel.: 596 611 239
 • IC Hradec Králové – tel.: 774 591 383
 • IC Kladno – tel.: 605 765 883
 • IC Liberec – tel.: 482 311 632
 • IC Nymburk – tel.: 775 561 847
 • IC Olomouc – tel.: 585 754 736
 • IC Ostrava – tel.: 597 489 207
 • IC Pardubice – tel.: 466 260 528
 • IC Plzeň – tel.: 777 167 004
 • IC Praha – tel.: 281 911 883
 • IC Sokolov – tel.: 359 807 001
 • IC Ústí nad Labem – tel.: 475 511 811
 • IC Vysočina – tel.: 567 215 532
 • IC Zlín – tel.: 577 018 265

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace