Rychle odejít

Poskytnutí služeb zdarma

Uvítáme jakékoli nabídky firem, soukromých či právnických osob, jejichž služeb bychom mohli využít za účelem zkvalitnění a zvýšení dostupnosti služeb poskytovaných osobám ohroženým domácím násilím.

Zájem máme o:

  • grafické práce
  • překlady a tlumočení

Kontakt pro případ Vašeho zájmu o podporu aktivit ACORUSu

Dominika Horská:  dominika.horska@acorus.cz

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc 
dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace