Rychle odejít

Poradna pro ženy a dívky v nouzi Eva

Pomoc ženám v životní krizi, obětem domácího násilí

Adresa: Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 357 376 Fax: 386 360 284 e-mail: eva[zavinac]charitacb.cz http://www.charitacb.cz

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace