Rychle odejít

ACORUS - centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

 • nonstop telefonní linka: 283 892 772  
 • e-mail: info@acorus.cz
 • datová schránka ajgvjcw

AZYLOVÝ DŮM a KRIZOVÁ POMOC

 • adresa neveřejná
 • možno telefonovat na nonstop telefonní linku

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

 • Dělnická 213/12, Praha 7 ( vchod z ulice Tovární 11)
 • nutno se předem objednat na nonstop telefonní lince 283 892 772
 • poradenství je poskytováno bezplatně a v případě zájmu anonymně

POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH INFORMACÍ

 • Dělnická 213/12, Praha 7 ( vchod z ulice Tovární 11)
 • nutno se předem objednat na nonstop telefonní lince 283 892 772
 • poradenství je poskytováno bezplatně a v případě zájmu anonymně

KRIZOVÁ POMOC DĚTEM

 • Haštalská 766/28, Praha 1
 • nutno se předem objednat na nonstop telefonní lince 283 892 772

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc 
dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace