Rychle odejít

Děkujeme Vám jménem organizace Acorus i jménem všech žen a dětí, které využívají našich odborných služeb za Váš finanční či materiální dar, kterým jste nám poskytli a napomohli tak realizovat naše poslání. Budeme moc rádi, když naší organizaci budete příznivě nakloněni i v budoucnu a rozhodnete se podpořit naše projekty jakoukoliv formou pomoci. Jen díky Vám můžeme všem našim ženám, matkám i dětem, účinně pomáhat a vést je k navrácení zpět do běžného života bez přítomnosti násilí.


Financování projektů ACORUSu v roce 2023

VEŘEJNÉ ZDROJE

Magistrát hlavního města Prahy

Městská část Praha 7

Městská část Praha 4

Městská část Praha 8

Městská část Praha 12

Městská část Praha 14

Ministerstvo spravedlnosti

Úřad vlády České republiky

NADACE A NADAČNÍ FONDY

Nadační příspěvek na realizaci projektu "Podpora pro traumatizované děti 2022 - Krizová pomoc a dlouhodobá podpora".

Nadační fond J&T

Nadace Sirius

Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97

Nadace Terezy Maxové dětem

Tesco nadační fond, Nadace rozvoje občanské společnosti

FIREMNÍ DÁRCI, MEZINÁRODNÍ KLUBY A DALŠÍ ZDROJE  

Alza.cz

Soroptimist klub Praha

ČSOB

UPS

Edenred

Mary Kay

Financování projektů ACORUSu v roce 2022

VEŘEJNÉ ZDROJE

Magistrát hlavního města Prahy

Městská část Praha 7

Městská část Praha 4

Městská část Praha 8

Městská část Praha 12

Městská část Praha 14


NADACE A NADAČNÍ FONDY

Nadační příspěvek na realizaci projektu "Podpora pro traumatizované děti 2022 - Krizová pomoc a dlouhodobá podpora".

Nadační fond J&T

Nadace Sirius

Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97

Tesco nadační fond, Nadace rozvoje občanské společnosti


FIREMNÍ DÁRCI, MEZINÁRODNÍ KLUBY A DALŠÍ ZDROJE  

Alza.cz

Soroptimist klub Praha

ČSOB


UPS

Edenred

Mary Kay

Financování projektů ACORUSu v roce 2021

VEŘEJNÉ ZDROJE

Sociální služba „ACORUS – azylový dům“, byla na roky 2019-2021 podpořena v rámci Dotačního programu projektu OPZ z projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“

Magistrát hlavního města Prahy

Městská část Praha 4

Městská část Praha 7

Městská část Praha 8

Městská část Praha 12

Městská část Praha 14

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nadace ČEZ


NADACE A NADAČNÍ FONDY

Nadační fond J&T

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadační příspěvek na realizaci projektu "Podpora pro traumatizované děti 2021 - Krizová pomoc a dlouhodobá podpora".

NROS

"Projekt Krizová pomoc pro traumatizované děti je spolufinancován z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti"

Česká nadace 2000


FIREMNÍ DÁRCI, MEZINÁRODNÍ KLUBY A DALŠÍ ZDROJE  

Soroptimist klub Praha

IKEA Česká republika, s.r.o.


VĚCNÉ DARY

Nadace Terezy Maxové dětem 

Česká federace potravinových bank


Financování projektů ACORUSu v roce 2020

VEŘEJNÉ ZDROJE

Magistrát hlavního města Prahy

Městská část Praha 4

Městská část Praha 7

Městská část Praha 8

Městská část Praha 10

Městská část Praha 12

Městská část Praha 14

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Sociální služba „ACORUS – azylový dům“, byla na roky 2019-2021 podpořena v rámci Dotačního programu projektu OPZ z projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“


NADACE A NADAČNÍ FONDY

Nadační fond J&T

Nadace Naše dítě

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadační příspěvek na realizaci projektu "Podpora pro traumatizované děti 2020 - Krizová pomoc a dlouhodobá podpora".

Nadační fond TESCO - grantový program VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁMET, Nadace rozvoje občanské společnosti


Česká nadace 2000

Nadační fond Albert

"Projekt Krizová pomoc pro traumatizované děti je spolufinancován z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti"

Nadace ČEZ


FIREMNÍ DÁRCI, MEZINÁRODNÍ KLUBY A DALŠÍ ZDROJE  

Prague British International School

Czech Irish Business and Cultural Association (CIBCA)

Rotary klub Prag - Bohemia, z. s

Lucie Šimůnková - Love & Story Design

Ekonomické bydlení s. r. o


SLUŽBY ZDARMA

Czech Investment Fund SICAV, a.s., Počernická 272/96, 108 00, Praha 10, Malešice, IČ: 02789027 - pronájem kanceláři za sníženou cenu


VĚCNÉ DARY

Jan Becher Pernod Ricard

ANNABIS, s. r. o.

Mary Kay (Czech Republic), s. r. o.


Financování projektů ACORUSu v roce 2019

VEŘEJNÉ ZDROJE

Magistrát hlavního města Prahy

Městská část Praha 4

Městská část Praha 6

Městská část Praha 7

Městská část Praha 8

Městská část Praha 10

Městská část Praha 12

Městská část Praha 14

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Sociální služba „ACORUS – azylový dům“, byla na roky 2019-2021 podpořena v rámci Dotačního programu projektu OPZ z projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“.


NADACE A NADAČNÍ FONDY

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadační fond Albert

Nadace ČEZ

Nadace J&T

Nadace Jistota KB

Nadace O2

Nadační fond TESCO - 6. ročník programu Vy rozhodujete, my pomáháme!

Projekt PODPORA PRO TRAUMATIZOVANÉ DĚTI 2019, který  je zaměřen na zjišťování potřeb a podporu dětí, které prožily nebo byly svědky domácího násilí ve své rodině, byl podpořen Nadací Terezy Maxové dětem.

Nadace rozvoje občanské společnosti


FIREMNÍ DÁRCI, MEZINÁRODNÍ KLUBY A DALŠÍ ZDROJE  

Diplomatic Spouses Association

Soroptimist klub Praha

Prague British International School

AVON Cosmetics, s.r.o. (pordpora v rámci projektu AVON proti domácímu násilí)

Kiwanis Club Praha

KANTU

ANNABIS s.r.o.

Mary Kay (Czech Republic), s. r. o.

 

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

Zaměstnanci společnosti Infor (Česká republika), s.r. o.


 VĚCNÉ DARY

Jan Becher Pernod Ricard

Mary Kay (Czech Republic), s. r. o.

ANNABIS, s. r. o.

Albatros Media a. s.

Česká federace potravinových bank 

Českomoravská stavební spořitelna

Soroptimist Club of Prague

Coca-Cola Česká republika, s. r. o.

AHOLD Czech Republic, a. s.


SLUŽBY ZDARMA

Czech Investment Fund SICAV, a.s., Počernická 272/96, 108 00, Praha 10, Malešice, IČ: 02789027 - pronájem kanceláři za sníženou cenu

ICF ČR - CSR Pro-bono koučink pro azylové domy 


Financování projektů ACORUSu v roce 2018

VEŘEJNÉ ZDROJE

Magistrát hl.m.  Prahy

Městská část Praha 4

Městská část Praha 6

Městská část Praha 7

Městská část Praha 8

Městská část Praha 9

Městská část Praha 10

Městská část Praha 12

Městská část Praha 14


Sociální služba „ACORUS – azylový dům“, byla na roky 2017-2018 podpořena v rámci Dotačního programu projektu OPZ z projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“.


NADACE A NADAČNÍ FONDY

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadační fond Albert

Nadace Jistota KB

NROS

Česká nadace 2000

Nadaci ČEZ

Nadace O2


FIREMNÍ DÁRCI, MEZINÁRODNÍ KLUBY A DALŠÍ ZDROJE  

ČSOB

The Prague British School

The Prague British International School

IWAP

UniCredit Bank a její pracovníci

Soroptimist Club of Prague

The Irish Times Bar

Česko-irská asociace CIBCA

STAR UNION s. r. o

Mary Kay Czech Republic s. r. o.

PRK Partners s. r. o.


INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

Hana Klusová

Brigitte Leitner

Julia Černohorská


VĚCNÉ DARY

Albatros Media a.s.

Coca-Cola Česká Republika, s. r. o.

Mary Kay

Pernord Richard

Love & Story Design


ACORUS se stal partnerem v projektu OP PMP - operační program potravinové a materiální pomoci, který podporuje osoby a rodiny s dětmi ve finanční tísni ohrožené chudobou a sociálním vyloučením.


SLUŽBY ZDARMA

Czech Investment Fund SICAV, a.s., Počernická 272/96, 108 00, Praha 10, Malešice, IČ: 02789027 - pronájem kanceláři za sníženou cenu

Tim Bohus - výuka angličtiny


Financování projektů ACORUSu v roce 2017

VEŘEJNÉ ZDROJE

Magistrát hl.m.  Prahy

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Městská část Praha 1

Městská část Praha 4

Městská část Praha 6

Městská část Praha 7

Městská část Praha 8

Městská část Praha 9

Městská část Praha 10

Městská část Praha 12

Městská část Praha 14


"Projekt „ACORUS – poradna pro osoby ohrožené domácím násilím“ byl podpořen Městskou částí Praha 10.

"Projekt ACORUS - poradna pro osoby ohrožené domácím násilím je realizován za finanční podpory městské části Praha 7".

Sociální služba „ACORUS – azylový dům“, byla na roky 2017-2018 podpořena v rámci Dotačního programu projektu OPZ z projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“.


NADACE A NADAČNÍ FONDY


SLUŽBY ZDARMA

Czech Investment Fund SICAV, a.s., Počernická 272/96, 108 00, Praha 10, Malešice, IČ: 02789027 - pronájem kanceláři za sníženou cenu

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc 
dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace