Rychle odejít

Právní pomoc

Od roku 2013 poskytujeme na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů službu „Poskytování právních informací obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí“.

K poskytování této služby jsme akreditováni u Ministerstva spravedlnosti ČR a jsme organizací, která je u Ministerstva spravedlnosti ČR zapsaná v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Právní informace poskytujeme dospělým osobám – mužům a ženám, vůči kterým bylo, nebo je namířeno násilí v rodině, partnerských, či jiných blízkých vztazích.

Služba je poskytována zdarma.

V rámci služby Vám poskytneme právní informace

 • o průběhu trestního řízení
 • o právech obětí trestných činů v trestním řízení
 • o postavení oběti trestného činu jako svědka a poškozeného v trestním řízení.

Pomůžeme Vám s realizací Vašich práv v průběhu trestního řízení

 • se sepsáním jednoduchých podání v trestním řízení
 • s uplatněním práva na bezplatného zmocněnce poškozeného
 • se sepsáním žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
 • s přípravou, nebo sepsáním trestního oznámení
 • v komunikaci s advokáty, policií, státními zástupci, soudy a probačními úředníky.

Pomůžeme Vám v případě akutní potřeby se zajištěním

 • pobytu na krizovém lůžku
 • azylového bydleníodborného sociálního poradenství
 • psychologického poradenství
 • dalších služeb, které obětem trestných činů poskytují organizace zapsané v registru poskytovatelů služeb obětem trestných činů.

JAK VYUŽÍT NAŠICH PRÁVNÍCH SLUŽEB

 • v poradně ACORUSu, na adrese Dělnická 213/12, Praha 7 (vchod z ulice Tovární 11)       
  • úterý (lichý týden)  - od 14,00 do 18,00 hod.        
  • pátek (sudý týden) - od 7,30 do 11,30 hod.
 • prostřednictvím internetového poradenství na e-mailové adrese: info@acorus.cz

Na osobní konzultaci je nutné se předem objednat na nonstop telefonní lince 283 892 772.

Službu lze poskytovat jednorázově i opakovaně. 

Informace poskytuje  právnička, která celou službu garantuje.

CENÍK pro službu poskytování právních informací

Veškeré nabízené právní informace jsou poskytovány zdarma.

POUŽITÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

15,- Kč

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc 
dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace