Rychle odejít

Vzdělávací programy akreditované MPSV

Cena kurzu je 1.300 Kč/účastník

Případně nabízíme realizaci vzdělávacího programu přímo u vás ve vaší organizaci, kam lektor za účastníky dojede. Dohoda je možná na telefonním čísle: 283 892 772 (Jitka Komendová)

Uvedené vzdělávací prograny jsou realizovány  v rozsahu 8 vyučujících hodin (9 - 16h)           

Lektorky: Mgr. Zdena Z. Bednářová, Mgr. Jaroslava Chaloupková, Mgr. Kateřina Mrzenová, Katarína Šinková, DiS., Olga Vlachová, DiS., Ing. Iveta Wollerova,

Certifikát z dobrovolného auditu vzdělávacích programů ACORUSu 

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace