Rychle odejít

Pomozte nám pomáhat

V současné době intenzivně sháníme prostředky na financování služeb, jež poskytujeme bezplatně v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi. Jedná se zejména o sociální poradentsví a psychoterapii. Pomoci můžete poskytnutím finančního daru v libovolné výši nebo zřízením trvalého příkazu pro pravidelnou platbu. Pomůže nám jakákoli částka. Předem moc děkujeme.

ČÍSLO ÚČTU: 19-3938820257/0100

Pro finanční převod ze zahraničí:

 • Peněžní ústav KOMB
 • Swift : KOMBCZPP
 • Číslo účtu: IBAN: CZ0401000000193938820257

Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte své jméno a příjmení, adresu pro zaslání darovací smlouvy, popř. Vás budeme rádi informovat o novinkách a našich službách. Vystavenou darovací smlouvu můžete využít pro odpočet darované částky ze základu daně.

Finanční prostředky shromážděné na tomto účtu nám významně pomohou zajistit plynulý chod organizace a Vy tím budete zároveň pomáhat všem osobám ohroženým domácím násilím, které se na nás obracejí s žádostí o pomoc.

Potřebujete-li potvrzení o daru pro daňové účely, kontaktujte prosím Blanku Bejdákovou blanka.bejdakova@acorus.cz

Jak nás můžete podpořit finančně

 • poskytnutím jednorázového finančního daru v libovolné výši nám pomůžete k zajištění našich služeb
 • zřízením trvalého platebního příkazu z Vašeho účtu nám pomůžete zajistit plynulý chod organizace 
 • poskytnutím konkrétní finanční částky na Vámi vybranou činnost či aktivitu uvedenou níže:
  • Odborná pomoc spojená s pobytem v azylovém domě - 550 Kč osoba/den
  • Krizová pomoc - 1600 Kč osoba/den
  • Sociálně-právní poradenství - 550 Kč/hod.
  • Psychologické poradenství a terapie - 550 Kč/hod.
  • Právní služby - 1000 Kč/hod.
  • Videotrénink interakcí - 300 Kč/hod.
  • Arteterapie - 300 Kč/hod.
  • Dětský klub - 300 Kč/hod.

Jedná se o komplexní služby či doprovodné aktivity nabízené ženám a dětem v rámci pobytu v azylovém domě

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc 
dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace