Rychle odejít

Středisko Oblastní charity Hradec Králové

Adresa: Velké náměstí 34, 500 03 Hradec Králové Tel./fax: 495 530 033 GSM: 774 591 383 e-mail: intervencni.centrum@hk.caritas.cz http://www.charitahk.cz

ADRA - Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti

Poradna pro oběti násilí a trestných činů Adresa: Třída E. Beneše 575, 500 12 Hradec Králové Tel.: 495 262 214 (v provozní dobu) GSM: 606 824 104 (všední dny 9:00 - 15:00) e-mail: pyramidahk@adra.cz http://www.adra.cz, www.domacinasili.blog.cz

Poradna pro lidi v tísni

Adresa: Velké náměstí 34, 500 03 Hradec Králové Tel./fax: 495 591 382 GSM: 777 737 612 e-mail: plt@hk.caritas.cz http://www.charitahk.cz

Most k životu

Adresa: Šikmá 300, 541 03 Trutnov Tel./fax: 499 841 998 GSM: 777 303 115, 777 303 116 e-mail: most.k.zivotu[zavinac]volny.cz http://www.mostkzivotu.cz

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace