Rychle odejít

Nikdo nemá právo chovat se k Vám násilně, pro násilné chování neexistuje odůvodnění. 

Pokud zažíváte domácí násilí Vy nebo někdo z vašeho okolí, můžete se o svojí situaci nezávazně poradit na naší nonstop lince 283 892 772, na které je možné objednat se i do poradny ACORUSu.

Můžete se taky obrátit na kterékoliv odborné pracoviště uvedené na úvodní stránce v menu pod názvem Spolupracující organizace. Vždy existují možnosti, jak Vaši situaci řešit, rádi Vás v tom podpoříme a poskytneme pomoc. 

Dojde-li k napadení

 • Zavolejte policii (tel. číslo 158) – domácí násilí je trestný čin! Policie je povinna na tísňové volání reagovat a zasáhnout. Policisté mohou také násilnou osobu vykázat na 10 dní z bytu nebo domu bez ohledu na to, zda je vlastníkem nemovitosti nebo má v bytě právo nájmu.
 • Vyhledejte lékařské ošetření. Požádejte o vystavení lékařské zprávy, která bude obsahovat, kdo Vám zranění způsobil a popis následků napadení.
 • Pořiďte si fotodokumentaci. Vyfotografujte viditelné následky napadení, a to jak tělesná poranění, tak i rozbité věci.
 • Zkontaktujte odborné pracoviště. Požádejte je o pomoc při dalším řešení Vaší situace.

..rozhodnete-li se odejít

Rozhodnete - li se odejít z domácnosti sdílené s násilnou osobou:

 • myslete vždy na Vaše bezpečí
 • promyslete nejvhodnější dobu k odchodu tak, aby nedošlo k Vašemu ohrožení
 • odchod pečlivě naplánujte, můžete požádat o pomoc důvěryhodné blízké osoby
 • pokuste se odejít s dětmi, násilná osoba by Vám mohla znemožnit další kontakt s nimi o pomoc s naplánováním bezpečného odchodu můžete požádat ACORUS nebo jinou specializovanou organizaci

Pokud odcházíte, vezměte si s sebou tyto důležité věci:

 • občanský průkaz, pas Váš i dětí, příp. imigrační dokumenty
 • rodný list Váš i dětí
 • řidičský průkaz, příp. technický průkaz od auta
 • oddací list
 • doklady k Vašim bankovním účtům, Vaše vkladní knížky, životní pojištění apod.
 • kartu zdravotní pojišťovny Vaši i dětí, příp. důležité zdravotní záznamy
 • nájemní smlouvu k bytu
 • doklady o Vašem podílu na společném majetku (na koupi bytu, vybavení domácnosti apod.)
 • Vaše peníze
 • cenné věci, které jsou Vaším majetkem
 • potřebné léky pro Vás i Vaše děti
 • lékařské předpisy, léky
 • brýle, klíče
 • důležitá telefonní čísla (příbuzných, známých, lékařů atd.)
 • záznamy o školní docházce
 • oblíbenou hračku dětí

Pokud potřebujete doporučená opatření konzultovat, zavolejte na naši non stop telefonní linku.

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc 
dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace