Rychle odejít

PSYCHOCENTRUM

Adresa: Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava
Tel./fax:: 567 215 532
Mobil: 606 520 546
e-mail:ic.vysocina@volny.cz
www.psychocentrum.cz

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace