Rychle odejít

DMS Jednorázová podpora

Telefonní číslo: 87 777

Dárci mohou odesílat DMS dle svého výběru v hodnotě 30, 60, 90 nebo 190 Kč.

  • DMSmezeraACORUSmezera30
  • DMSmezeraACORUSmezera60
  • DMSmezeraACORUSmezera90
  • DMSmezeraACORUSmezera190

Cena: Cena DMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč. ORGANIZACE obdrží 29, 59, 89 nebo 189 Kč.

DMS Trvalá podpora

Po dobu neurčitou, a to až do doby, kdy dárce trvalou DMS odvolá, bude dárci stržena prostřednictvím DMS každý měsíc zvolená částka 30, 60, 90 nebo 190 Kč.

  • DMSmezeraTRVmezeraACORUSmezera30
  • DMSmezeraTRVmezeraACORUSmezera60
  • DMSmezeraTRVmezeraACORUSmezera90
  • DMSmezeraTRVmezeraACORUSmezera190

Cena: Cena DMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč/měsíc. ORGANIZACE obdrží 29, 59, 89 nebo 189 Kč/měsíc.

Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc 
dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace