Rychle odejít

Linka pomoci

Poradenství prostřednictvím Linky pomoci nebo  on-line chatu  ACORUSu poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím nebo osobám hledajícím pro ně pomoc. Poskytovaná pomoc vede k překonání krize, psychické stabilizaci a zvýšení informovanosti o možnostech řešení domácího násilí.

Linka pomoci - 283 892 772 


Chatové poradenství ACORUSu může využít každý, kdo je starší 16 let. Můžete nás kontaktovat pokud:

  • jste v krizové situaci vzniklé v důsledku domácího násilí
  • jste ohroženi domácím násilím
  • zažili jste v minulosti jako dospělé osoby domácí násilí a následkem toho máte psychické problémy
  • máte ve svém okolí osoby ohrožené domácím násilím a chcete jim pomoci
  • pokud zrovna není v provozu náš chat, můžete nás kdykoli kontaktovat na naší nonstop lince 283 892 772

Otevřít on-line chat

Chatové poradenství můžete využít:

  • Úterý          11:00 - 13:00 hodin 
  • Čtvrtek       20:00 - 22:00 hodin 

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc 
dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace