Rychle odejít

Projekt "Do dospělosti bez násilí"Služba je zaměřena na podporu dospívajících a mladých dospělých ve věku 16 - 26 let, kteří jsou nebo byli ohroženi domácím násilím ve své primární rodině. Věk 16 - 26 let je období, kdy lidé začínají navazovat první partnerské vztahy a připravují se na vstup do rodičovské role či do ní již vstupují. Je to tedy doba, kdy mladí lidé začínají uplatňovat vzorce chování, kterým se naučily ve svém dětství. U dospívajících a mladých dospělých, kteří ve svém dětství zažívali domácí násilí, je zvýšené riziko přenosu těchto patologických vzorců chování do jejich partnerských vztahů a rodičovské role. Prostřednictvím služeb projektu poskytujeme podporu takto ohroženým osobám s cílem zastavit nebo zpomalit přenos domácího násilí na další generace. 


CÍLE SLUŽBY

MŮŽEME POMOCI

Spolupracujeme i s dalšími institucemi, organizacemi a odborníky, kteří mohou klientovi poskytnout potřebnou podporu. Cílem naší společné práce je nalezení a naplňování nejlepšího zájmu klienta. Neposkytujeme služby osobám, které se dopouštějí domácího násilí.

MÍSTO A ČAS

Služba je poskytována:

HODINY PRO OBJEDNÁNÍ

Na konzultaci je nutné se vždy předem objednat.

Kontaktní údaje pro objednání: 
Tel.: +420 774 667 800 
E-mail: ddbn@acorus.cz

Kapacita služby: 
od 1. 11. 2023 přijímáme nové klienty

Projekt „Do dospělosti bez násilí“ (registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_017/0000897) je financován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc 
dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace