Rychle odejít

Krizová pomoc

KRIZOVÁ POMOC umožňuje ženám a ženám s dětmi v akutní krizové situaci vzniklé v důsledku domácího násilí získat bezplatné ubytování na 7 dní na neveřejné adrese. Poskytovaná pomoc vede k překonání krize, psychické stabilizaci a zvýšení informovanosti o možnostech řešení domácího násilí. Do této služby je možné se objednat na nonstop telefonní lince 283 892 772.

PRO KOHO JE

Ubytování v rámci služby krizová pomoc Vám můžeme poskytnout, pokud jste dospělá žena bez dětí nebo maximálně s 3 dětmi do 18 let věku v akutní krizové situaci vzniklé v důsledku domácího násilí.

Službu KP nemůžeme poskytnout ženám:

 • které vyžadují při základní sebeobsluze pomoc jiné osoby
 • kterým byl ukončen pobyt z důvodu porušení smlouvy o pobytu – prozrazení adresy
 • pod zjevným vlivem alkoholu či jiných návykových látek, které zabraňují poskytnutí služby
 • jejichž zdravotní stav vylučuje pobyt na krizovém pokoji
  • duševní porucha, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití

ZÁKLADEM PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU PRO NÁS TYTO ZÁSADY

 • respektujeme Vaše práva a důstojnost
 • respektujeme Vaše rozhodnutí v řešení Vaší sociální situace (naše nabízená pomoc není podmiňována přijetím námi navrhovaného řešení)
 • máme rovný přístup ke všem uživatelkám
 • respektujeme Vaše soukromí
 • ke každé uživatelce přistupujeme individuálně
 • motivujeme Vás k životu bez násilí

CÍLE SLUŽBY

 1. zajistit Vám a Vašim dětem bezpečí před násilnou osobou
 2. pomoci Vám překonat akutní krizový stav
 3. stabilizovat psychický stav Váš i Vašich dětí
 4. posílit Vaše schopnosti řešit situaci vlastními silami
 5. poskytnout Vám dostatek informací o možnostech řešení domácího násilí

Jakým způsobem Vám pomůžeme dosáhnout jednotlivé cíle? 

Vždy vycházíme z Vašich individuálních potřeb a možností

 1. zajistíme Vám nezbytnou fyzickou ochranu před násilnou osobou (v zařízení je stálá služba, zabezpečovací zařízení, zabezpečení oken mřížemi apod.)
 2. zajistíme Vám dostupnou krizovou intervenci
 3. psychickou podporu můžete čerpat kdykoliv během 24 hodin formou rozhovorů s pracovníky ve službě
 4. společně budeme plánovat jednotlivé kroky k dosažení domluvených cílů 
 5. předáme Vám informace o právních, sociálních a dalších možnostech řešení Vaší krizové situace (pomoc s vypracováním žádosti o rozvod, předběžného opatření na vykázání agresivní osoby, svěření dítěte do péče apod.)
 6. zprostředkujeme Vám kontakt na další organizace, pomůžeme vyřídit záležitosti týkající se řešení Vaší krizové situace

KAPACITA SLUŽBY

V zařízení je k dispozici 1 pokoj se čtyřmi lůžky pro ženu, nebo matku s maximálně 3 dětmi.

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

Poskytnutí ubytování

 • krátkodobý pobyt na krizovém lůžku po dobu maximálně 7 dní

Sociálně terapeutické činnosti

 • krizová intervence

Pomoc při zajištění stravy

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy (k dispozici je společná kuchyň s běžným kuchyňským vybavením a přístroji)
 • eventuálně pomoc při zajištění stravy ve formě potravinového balíčku

Základní sociální poradenství

 • poskytování informací o způsobech řešení, zvládání nebo kompenzace obtížné sociální situace, o právech, povinnostech a nárocích vyplývajících ze systému sociálního zabezpečení, o právních aspektech krizové situace a odborných službách

Pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů

 • doprovod na jednání (např. k soudu, na úřady apod.)
 • sociálně právní pomoc (pomoc s vypracováním žádosti o rozvod, předběžného opatření na vykázání agresivní osoby, svěření dítěte do péče apod.),
 • pomoc s vyřizováním běžných záležitostí (např. s úředními listinami, korespondencí, při shánění bydlení, zaměstnání, umístění dětí do školy apod.)

DALŠÍ INFORMACE

 • sociální služba je poskytovaná nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně, nástup na pobyt je možný po předchozí telefonické domluvě kdykoliv během dne i noci
 • sociální poradenství i ostatní služby (internet, pračka) včetně ubytování jsou poskytovány zdarma (zpoplatněno je pouze kopírování materiálů, které se netýkají řešení krizové situace a použití datové schránky pro placené zásilky)

CENÍK pro službu krizová pomoc

UBYTOVÁNÍ

zdarma

STRAVOVÁNÍ

zdarma - potravinový balíček (v případě potřeby a na žádost uživatelky služby)

POUŽÍVÁNÍ PRAČKY

zdarma

POUŽÍVÁNÍ INTERNETU

zdarma

KOPÍROVÁNÍ A TISK

3,- Kč za stránku (pouze černobíle A4 jednostr.)

(pokud se obsah netýká poskytované služby)

POUŽÍVÁNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

15,- Kč

Ostatní služby jsou zdarma

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc 
dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace