Rychle odejít

Centrum sociálních služeb Praha – intervenční centrum

Adresa: Chelčického 39, 130 00 Praha 3 (je nutné se předem telefonicky objednat) Tel: 281 911 883 Fax: 281 861 580 GSM: 734 510 292 / program VIOLA - tel. 773 666 784, e-mail: viola@csspraha.cz email: icpraha@cssp.cz www.intervencnicentrum.cz

proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s

Adresa: Plzeňská 66, 150 00 Praha 5   e-mail: poradna@profem.cz http://www.profem.cz Linka právní pomoci pro ženy - oběti násilí: 608 222 277 (úterý 9:00 - 12:00, středa 17:30 - 20:30)  

Rosa, centrum pro ženy, z.s.

Adresa: Na Slupi 1483/14, Praha 2 (je nutné se předem telefonicky objednat) (kontaktní adresa pro azylový dům: Podolská 242/25, Praha 4) Tel./fax: 241 432 466 SOS linka: 602 246 102 (všední dny 9:00 -18:00) e-mail: info@rosacentrum.cz http://www.rosacentrum.cz

Arcidiecézní charita Praha – Projekt Magdala

Adresa: Pernerova 20, 186 00 Praha 8 Tel.: 251 552 790 GSM: 737 280 614 Linka pomoci Magdala (NONSTOP): 737 234 078 http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/

Krizové centrum Riaps

Psychologická a psychiatrická pomoc v akutní krizi Adresa: Chelčického 39, 130 00 Praha 3 Tel./fax: 222 586 768 (8:00 – 16:00) Tel.: 222 582 151 (16:00 – 8:00) e-mail: riaps[zavinac]mcssp.cz http://www.mcssp.cz/riaps

Cestou necestou

Pomáháme ohroženým dětem, aby mohly vyrůstat ve stabilním a citově vřelém prostředí své vlastní či náhradní rodiny. Chceme tak zabránit dalšímu týrání, zneužívání či zanedbávání Tel: 605 203 876 https://cestounecestou.org/

Centrum Locika

Centrum poskytuje komplexní pomoc a podporu při vyrovnávání se s dopady domácího násilí na psychosociální vývoj dítěte a celý rodinný systém Tel: 273 130 878 http://www.centrumlocika.cz/

SOS Centrum Diakonie

SOS centrum poskytuje lidem v obtížné či krizové životní situaci odbornou pomoc, podporu, informace, pomáhá jim obdobným situacím předcházet a podporuje je v řešení problému vlastními silami Tel. 222 514 040 http://www.soscentrum.cz/

Centrum krizové intervence PL Bohnicie

Služba je určena lidem:

- které zasáhla životní pohroma – ztráta někoho blízkého, rozchod, partnerská krize, ztráta zaměstnání, majetku apod.

- u kterých propukají psychické potíže – deprese, úzkosti, panika, nutkavé myšlenky, pocity ohrožení, myšlenky na sebevraždu, atd.

- s léčeným psychiatrickým onemocněním – při náhlém zhoršení zdravotního stavu Tel:284 016 666

https://www.bohnice.cz/krizova-pomoc/

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů Tel: nostop, bezplatně 116 006 https://www.bkb.cz/

WOMEN FOR WOMEN

Pomoc ženám s dětmi v krizových situacícch Adresa: Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 Tel: bezplatná linka 800 811 111 http://www.satori-ops.cz

SIMI - Sdružení pro integraci a migraci

Lidskoprávní nezisková organizace hájící práva cizinců v České republice Tel: 224 224 379 http://www.migrace.com/

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace