Rychle odejít

Mezioborové setkání - Možnosti a limity práce s osobou ohroženou DN

MOTTO: „Na začátku každého problému je pýcha. Pýcha na svoje možnosti a přesvědčení, že nám moře sahá po kolena. Že nemáme limity.“ (Jan Jílek)

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhlo na Staroměstské radnici mezioborové setkání k problematice domácího násilí pod názvem: „Možnosti a limity práce s osobou ohroženou domácím násilím.“ První část programu byla zaměřena na spolupráci v rámci sociálně právní ochrany dětí, které zažily nebo byly svědky domácího násilí. Další části byly zaměřeny na limity a možnosti sociálního poradenství – jak na straně klientek, tak na straně organizace, na práci terapeutickou, na oblast legislativní a také na práci krizových pracovníků Policie České republiky.

Záštitu tomto setkání poskytl pan Daniel Hodek – radní pro sociální oblast.

Děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy za podporu při uskutečnění akce.

Přednášky účastníků ke stažení:

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace