Rychle odejít

Zajištění odborného programu pro pracovnice neziskových organizací z Ázerbajdžánu

Ve dnech 19.  23. 3. 2007 navštívily Českou republiku tři pracovnice neziskových organizací z města Genje (Ázerbájdžán). Všechny pracovnice pracují v organizacích, které pomáhají ženám v tíživé sociální situaci.

Občanské sdružení Acorus bylo osloveno Nadací Open Society Fund Praha s žádostí o zajištění odborného programu podle stanovených oblastí zájmu, které poslaly z Ázerbájdžánu předem. Jednalo se zejména o problematiku domácího násilí, azylových domů, týraných dětí a obchodu s ženami.

V průběhu pobytu ázerbajdžánské pracovnice navštívily kromě Psychosociálního centra Acorus také o. p. s. proFem, o. p. s. La Strada, Kolpingův dům provozovaný o. s. Kolpingovo dílo České republiky, zařízení Klokánek provozované o. s. Fond ohrožených dětí a také poobědvaly s asistentkou poslankyně Anny Čurdové.

Kolegyním z Ázerbajdžánu se v ČR velmi líbilo, zejména je zaujaly některé služby, které české neziskové organizace poskytují.

V průběhu diskusí v Acorusu projevily eminentní zájem poznat konkrétní práci s oběťmi domácího násilí a naučit se jednotlivé techniky, které jsou využívány na výcvikových kurzech pro oběti a při terapiích. Na požádání pracovnice Acorusu předvedly ukázkově jednu techniku, kterou si ázerbajdžánské ženy měly možnost modelově vyzkoušet v roli klientek.

Předvedená práce je nadchla, proto požádaly pracovnice Acorusu, zda by v rámci další spolupráce mohly přijet do Genje a udělat tréninkový program s tlumočením do ruštiny pro pracovníky a pracovnice z tamních organizací pomáhajících ženám. Další diskutované téma, o které měly ženy zájem, byl azylový dům a jeho fungování v praxi.

Ze společných diskuzí vzešla následující témata a návrhy pro další spolupráci:

  • realizování ukázkového tréninkového programu zaměřeného na práci s oběťmi domácího násilí pro pracovníky a pracovnice neziskových organizací z Genje
  • předání know-how týkající se práce azylového domu

Tato krátkodobá stáž ázerbájdžánských kolegyň byla pro Acorus velmi zajímavá. Získali jsme informace o problematice, která je naštěstí pro nás neznámá, a to o práci s ženami traumatizovanými válkou.

Pokud bude zájem ázerbájdžánských organizací o spolupráci s Acorusem trvat, rádi předáme zkušenosti z oblastí, které byly navrženy.

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace