Rychle odejít

Projekt Bezpečné partnerské vztahy

ACORUS v roce 2017 realizuje projekt preventivních besed na pražských středních školách, který finančně podpořil Magistrát  hlavního města Prahy částkou 79 000 Kč.

Od května do prosince tohoto roku proběhne 30 besed se studenty a studentkami středních škol, cílem kterých je posílit schopnost mladých lidí rozeznat prvotní signály násilného chování ze strany partnera nebo partnerky, a tím je podpořit ve vytváření zdravých, nenásilných vztahů. V rámci besed obdrží studenti a studentky taky informace o partnerském násilí a možnostech, jak osobám ohroženým partnerským násilím pomoci.

Domníváme se, že je velmi důležité zaměřit prevenci na mladé lidi, kteří teprve začínají vstupovat do partnerských vztahů a poskytnutím informací a diskuzí s nimi zvyšovat jejich kompetenci chránit se před násilným chováním ve vztazích.

V případě zájmu o realizaci besedy na Vaší střední škole nás kontaktujte na nonstop lince ACORUSu 283 892 772.

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace