Rychle odejít

Příběh paní Mileny

Milena, 27 let, pochází ze čtyř dětí, narodila se jako první dítě matce alkoholičce. Každé z dětí mělo jiného otce. Milena byla nechtěné dítě a matka jí to celý život připomínala.

U matky se střídali partneři, kteří ji vždy nepřiměřeně fyzicky trestali. Milena vzpomíná na otčíma, který ji v jejích pěti letech zbil železnou tyčí, takže musela být hospitalizována v nemocnici.

Ve dvanácti letech začal přítel matky, který s nimi tehdy žil, Milenu sexuálně zneužívat. Když se s tím matce svěřila, nevěřila jí. V patnácti letech Milena utekla a žila v partě na ulici. Prostředky na obživu získávali trestnou činností.

V té době začala chodit s jedním klukem z party a začali spolu žít u jeho početné rodiny. V průběhu tří let se jim narodily dvě děti. Partner Milenu po celou dobu bil a svoji agresivitu si vybíjel i na dětech. Do Acorusu přišla Milena s velkými ránami na těle i na duši. Viditelné modřiny i zlomeniny se zahojily, ale psychická zranění dlouho přetrvávala. Milena jakoby stále zůstala tou malou holkou, kterou nemohla být v dětství.

Acorus pro Milenu znamenal první bezpečné místi, které ve svém životě měla, poprvé zažila, že svět může fungovat i bez násilí.

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace