Rychle odejít

Příběh Anny - klientky z poradny  ACORUSu

Anna, 55 let, je cizinka. Z prvního manželství má 2 dospělé děti. Podruhé se provdala v České republice za Čecha.. Do České republiky přijela za prací, aby mohla podporovat rodiny svých dětí, které zůstaly žít doma v cizině.

Anna poprvé kontaktovala ACORUS v roce 2009 s žádostí o pomoc, protože se k ní její druhý manžel již několik let choval násilnicky. Byl agresivní a často na ni křičel. Ponižoval ji, fyzicky  napadal a vyhrožoval, že Annu zabije. Také kontroloval její denní program a veškerý kontakt s jinými lidmi. Navíc měl dluhy z podnikání a ona musela hradit většinu nákladů na bydlení a domácnost.

Anna se manžela velmi bála. Byla psychicky vyčerpaná a musela užívat antidepresiva. Když nás poprvé kontaktovala, uvažovala o rozvodu. Na základě její žádosti jí sociální pracovnice ACORUSu poskytla potřebné informace o procesu rozvodového řízení. Anna se ale obávala, že by v případě rozvodu mohla přijít o trvalý pobyt na území České republiky, proto si dala čas na rozmyšlenou.... Anna pak po jednom násilném incidentu zavolala policii a její manžel se dostal do vyšetřovací vazby. Během dvou následujících let jí ACORUS pomáhal projít dvěmi trestními procesy, ve který byl manžel souzen za týrání osoby žijící ve společném obydlí. V roce 2011 byl manžel podmíněně odsouzen k trestu odnětí svobody. Ve svém agresivním konání pak po návratu z vazby pokračoval, a proto byl v roce 2012 odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců.

  Zatímco byl manžel ve vězení, Anna podala žalobu na rozvod manželství. ACORUS jí pomohl napsat žalobu a také jí poskytl doprovod k soudnímu jednání. Navíc jí byla poskytována psychologická pomoc, psycholožka jí např. pomáhala zvládat pocity viny za to, že "nechala zavřít manžela" (prožívání pocitů viny je u obětí dlouhodobého domácího násilí typické). Sociální pracovnice pomohla Anně také se sepsáním návrhu na vydání předběžného opatření, kterým bylo manželovi uložen zákaz kontaktování Anny, protože i z vězení se snažil ji kontaktovat a obviňoval ji ze lží a podvodu.

Po propuštění z vězení se manžel nastěhoval zpátky do společného obydlí, protože měl z titulu manželství, které stále trvalo (manžel se proti rozsudku o rozvodu manželství odvolal), právo v bytě bydlet. Po nějakou dobu se manžel choval k Anně normálně. Po prezidentské amnestii v roce 2013, (nyní již bývalý) manžel začal být vůči Anně znovu agresivní. Obviňoval ji za své uvěznění a opět vyhrožoval, že ji zabije. Anna opakovaně volala policii, ale ta bývalému manželovi vždy jen domluvila. Pracovnice ACORUSu po jednom incidentu kontaktovala policii, aby zjistila možnosti vykázání bývalého manžela, ale policista na telefonu prohlásil, že Anna „je hysterická a jedná se majetkový spor o byt a nejde o domácího násilí“. Psychický stav Anny se neustále zhoršoval - policie jí nepomohla a agresivita bývalého manžela se stupňovala. ACORUS podal oficiální stížnost na policii pro nevhodný služební postup, ale stížnost byla vyhodnocena jako neoprávněná.

V prosinci 2014 Anna nakonec s pomocí ACORUSu podala k soudu další návrh na vykázání bývalého manžela z obydlí a zákaz jejího kontaktování. Soud žádosti vyhověl a díky tomu mohla Anna prožít klidné Vánoce beze strachu a hrubého zacházení. Citujeme z její sms zprávy sociální pracovnici: "Díky za všechno, díky za to, že mi pomáháte, sama bych to nikdy nedokázala."

Anna pak v roce 2015 za pomoci ACORUSu absolvovala další soudní spor o byt, ve kterém společně s manželem bydleli. Díky intenzivní a dlouhodobé sociálně právní, psychologické a právní pomoci ACORUSu Anna v současné době, po dlouhých letech týrání ze strany bývalého manžela, mohla prodat byt, vyplatit manžela a hledá si nové bydlení, kde by mohla začít nový život a zapomenout na své traumatické zkušenosti.

Příběh ja založen na reálných skutečnostech.

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace