Projekt „Do dospělosti bez násilí“

Projekt Do dospělosti bez násilí

Od 1. září 2023 do 31. srpna 2025 budeme u nás v ACORUSu, z. ú. realizovat projekt DO DOSPĚLOSTI BEZ NÁSILÍ (registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_017/0000897). Je zaměřen na podporu dospívajícím a mladým lidem ve věku 16-26 let, kteří jsou nebo byli ohroženi domácím násilím ve své primární rodině. Hlavním cílem projektu je pomoci jim minimalizovat transgenerační přenos těchto destruktivních vzorců chování do svých partnerských vztahů a rodičovství. V rámci cíleného terapeutického a poradenského programu jim umožníme zpracovat traumatické zkušenosti s prožitým domácím násilím, nahlédnout jejich nevědomé motivace a nezdravé převzaté modely chování, a tak je podpoříme k životu bez přítomnosti násilí. Věk 16-26 let je období, kdy lidé začínají navazovat první partnerské vztahy a vstupují do rodičovské role a zároveň doba, kdy lze úspěšně zastavit transgenerační přenos domácího násilí. Předpokládáme, že budeme pracovat minimálně se 45 osobami (klienty). Rozvíjet budeme také multidisciplinární spolupráci s dalšími relevantními institucemi. 

Během projektu proběhnou klíčové aktivity:

KA 01 Oslovení a zapojení cílové skupiny a příprava jejich individuální podpory

KA 02 Podpůrný terapeutický a poradenský program

KA 03 Multidisciplinární spolupráce, podpora informovanosti a komunikace

KA 04 Odborné vzdělávání pracovníků

KA 05 Evaluace

Co projekt přinese?

Realizací projektu očekáváme zvýšení kvality života klientů, a to ve sféře osobní, vztahové i ekonomické. Klienti dosáhnou vyššího porozumění vlastní situace a s ní spojeného prožívání a chování. Sníží se riziko dlouhodobých traumatických symptomů, které by následně ovlivňovaly jejich další život a život jejich dětí. Tím se sníží pravděpodobnost pro transgenerační přenos traumatu a násilí, zároveň se eliminuje riziko, že se v dospělosti stanou buď obětí, nebo pachatelem partnerského násilí, nebo pachatelem týrání a zanedbávání dětí. Klienti budou mít vyšší kompetence pro navazování zdravých partnerských vztahů a zvládání zátěže dospělosti. Naučí se základní techniky zvládání stresu a budou méně využívat nezdravé strategie jako je sebepoškozování, zneužívání návykových látek apod. Bude pravděpodobnější, že se včas zachytí možné rozvíjející se duševní onemocnění a bude včas léčeno. 

Díky komplexní podpoře se klientům podaří řešit jejich aktuální problémy, které negativně ovlivňují jejich život a může být urychleno řešení aktuální nepříznivé situace. V důsledku terapeutické a jiné podpory budou více zvládat své povinnosti, zvýší se pravděpodobnost úspěšného studia a úspěchů na pracovním trhu. K tomu přispěje náš odborně vyškolený pracovní tým. V rámci multidisciplinární spolupráce budou odborné kapacity spolupracovat napříč obory, společně hledat nejefektivnější postupy v práci s případy konkrétních klientů. Organizace pracující s dětmi/rodinami budou moci získat vhled do problematiky domácího násilí a přistupovat k tématu efektivněji a citlivěji. Rodiče a veřejnost budou mít přístup k jasným, praktickým informacím o problematice života CS a zajištění bezpečné péče o děti v jejich přirozeném prostředí.

Tento projekt je financován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus. Plánovaný rozpočet projektu je 8.698.125 Kč.

Evaluační plán projektu je ke stažení níže: