Besedy pro studenty

V roce 2022 jsme realizovali díky finanční podpoře Magistrátu hlavního města Prahy 16 preventivních  besed na téma partnerské násilí pro 384 studentů a studentek pražských středních škol. O besedy je ze strany škol velký zájem a studenti a studentky nám ve svých zpětných vazbách píšou, že obsah besed a téma partnerského násilí jim přijde velmi užitečné, pozitivně hodnotí i způsob prezentace a interaktivní přístup ze strany lektorek. Jedna studentka nám např. napsala: „Bylo to velmi poučné, zjistila jsem, že domácí násilí má mnohem víc podob, než jsem čekala. Jsem ráda, že jsem se dozvěděla možnosti, jak se tomu vyvarovat, dostat se z toho nebo pomoct blízkým, kdyby to zažívali.“ Jsme MHMP vděční za dlouhodobou finanční podporu této naši aktivity, kterou považujeme za velmi důležitou v rámci prevence domácího násilí.