Ikea proti domácímu násilí

Na svých stránkách firma IKEA zveřejnila následující text a video. Bojujeme za zvýšenou pomoc obětem domácího násilí

V IKEA se snažíme vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí. Myslíme si, že domov by měl být bezpečným místem pro každého. Proto jsme se rozhodli další dva roky pomáhat obětem domácího násilí.Víme, že jedna z nejvíce zranitelných skupin jsou ženy. Násilí páchané na ženách podkopává jejich základní práva, jejich důstojnost nebo přístup ke spravedlnosti. Index rovnosti žen a mužů v naší zemi je nižší než ve většině ostatních zemí EU.
Problematika domácího násilí s tím úzce souvisí.                                                                                                   Zdroj.www.ikea/com/cz

Video