Rychle odejít

Acorus - skutečná pomoc obětem domácího násilí

Když jste z hlouby duše přesvědčeni, že se konkrétní nepříjemná událost vám osobně NIKDY nemůže stát, jste na nejlepší cestě k tomu, že se právě vám něco podobného přihodí….

Tuhle nemilou zákonitost jsem si bohužel měla možnost zakusit na vlastní kůži. Ač člověk osobně nastaven ku pomoci druhým, profesí i vysokoškolským vzděláním sociální pracovnice, stala jsem se obětí domácího násilí a po mnoha letech bezmoci, studu a těžkého rozhodování se svými dvěma dětmi na několik měsíců i klientem Psychosociálního centra Acorus.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům zde i jeho zřizovatelům. Psychosociální centrum Acorus se pro mne stalo synonymem skutečné pomoci a dobře prováděné sociální práce a doslova zářným příkladem, jak výborně může nezisková organizace fungovat.

Vysoce oceňuji obrovskou profesní i lidskou připravenost všech pracovníků Acorusu, kteří jsou ochotni klientům poskytnout pomoc v kteroukoli denní i noční hodinu a zároveň si dokáží udržet nutný odstup tak, aby nebyl porušen zdravý vztah pracovník – klient.

Kromě krátkodobého ubytování v azylovém domě pro matky s dětmi či v jednom bytě na půli cesty v klasické zástavbě, poskytování informací a pomoci při zajišťování úředních věcí, nabízejí klientům i mnoho podpůrných aktivit – konzultace s psychologem, s právničkou, skupinová sezení, arteterapii a keramiku pro děti i pro dospělé, pohybové aktivity pro děti, dětské masáže, dětský klub, výuku na počítači, výuku angličtiny, jednorázové akce a výlety apod.

Nakonec čas v mém životě nejtěžší, čas prožitý v Psychosociálním centru Acorus byl pro mne a mé děti nejen velkou a těžkou lekcí a životní zkouškou, ale i časem regenerace sil a příjemně a bohatě prožitého léta a podzimu. DĚKUJI.

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace