Otevíráme nové centrum

Podpora a pomoc dětem zasaženým násilím v rodině je nedílnou součástí komplexní pomoci, kterou ACORUS lidem zasaženým domácím násilím poskytuje po celou dobu svého působení. Slavnostní otevření nového centra pro děti, dospívající a mladé dospělé, kteří byli touto problematikou zasaženi, je pro nás proto důležitým milníkem.

Je pro nás také velkou ctí, že záštitu nad akcí převzala zmocněnkyně pro lidská práva, paní Klára Šimáčková Laurenčíková. Otevření se zúčastní i další významní hosté, jako je například paní Barbora Kodetová Šporclová.

Zajistit specializovanou podporu pro ty, kteří neměli v životě šanci zažít, jak vypadají bezpečné a zdravé vztahy, je pro dospívající a mladé dospělé zcela zásadní. Díky projektu Do dospělosti bez násilí můžeme našim klientům pomoci minimalizovat transgenerační přenos destruktivních vzorců chování do jejich partnerských vztahů a rodičovství.

Jak nebezpečná jsou přesvědčení o partnerských vztazích, můžete vidět v krátkém videospotu Zastav to včas! natočeném ve spolupráci se studenty Pražského humanitního gymnázia a společností Punk film.