ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Anotace:
ACORUS nabízí organizacím:
•    stáže pro pracovníky pomáhajících profesí
•    konzultace týkající se problematiky domácího násilí

Cílová skupina:
Pracovníci pomáhajících profesí, např. sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotnický personál, policistky a policisté, pedagogové a další.

Příklady možného obsahu konzultací:
•    Domácí násilí
•    Posttraumatická stresová porucha
•    Projevy a motivování osob ohrožených domácím násilím
•    Předávání osvědčených postupů při řešení případů domácího násilí

Místo konání:
Praha nebo podle dohody

Rozsah:
podle dohody na základě potřeb pracovníků

Počet účastníků:
1 - 10 osob – podle dohody a v závislosti na zpracovávaném tématu

Cena:
Stáže, konzultace:
1 osoba 500,- Kč za každou započatou hodinu
2-6 osoby 750,- Kč za každou započatou hodinu
více osob 1.000,- Kč za každou započatou hodinu

 

 
 

 

Vyhledat