ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Co dělat

Zažíváte-li Vy nebo někdo z Vašich blízkých domácí násilí, doporučujeme obrátit se neprodleně na Acorus nebo na některé odborné pracoviště uvedené na úvodní stránce v menu pod názvem Spolupracující organizace.

Dojde-li k napadení

 • zavolejte policii (tel. číslo 158) – domácí násilí je trestný čin!

Policie je povinna na tísňové volání reagovat a zasáhnout. Policisté mohou také násilnou osobu vykázat na 10 dní z bytu nebo domu bez ohledu na to, zda je vlastníkem nemovitosti nebo má v bytě právo nájmu.

 • vyhledejte lékařské ošetření

Požádejte o vystavení lékařské zprávy, která bude obsahovat, kdo Vám zranění způsobil a popis následků napadení.

 • pořiďte si fotodokumentaci

Vyfotografujte viditelné následky napadení, a to jak tělesná poranění, tak i rozbité věci.

 • zkontaktujte odborné pracoviště

Požádejte je o pomoc při dalším řešení Vaší situace.

Rozhodnete-li se odejít z domácnosti sdílené s násilnou osobou vezměte si s sebou tyto důležité dokumenty nebo alespoň jejich kopie

 • občanský průkaz, pas Váš i dětí, příp. imigrační dokumenty
 • rodný list Váš i dětí
 • řidičský průkaz, příp. technický průkaz od auta
 • oddací list
 • doklady k Vašim bankovním účtům, Vaše vkladní knížky, životní pojištění apod.
 • kartu zdravotní pojišťovny Vaši i dětí, příp. důležité zdravotní záznamy
 • nájemní smlouvu k bytu
 • doklady o Vašem podílu na společném majetku (na koupi bytu, vybavení domácnosti apod.)
 • Vaše peníze
 • cenné věci, které jsou Vaším majetkem
 • potřebné léky pro Vás i Vaše děti
 • lékařské předpisy, léky
 • brýle, klíče
 • důležitá telefonní čísla (příbuzných, známých, lékařů atd.)
 • záznamy o školní docházce
 • oblíbenou hračku dětí

Pokud potřebujete doporučená opatření konzultovat, zavolejte na naši non stop telefonní linku.
 

 
 

 

Vyhledat