ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Odpočet z daní


Podmínky pro odpočet z daní:

Fyzické osoby
podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmu
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Právnické osoby
podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Podrobnější informaci naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.


 

 
 

 

Vyhledat