ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Praktický nácvik individuální plánování

navazující neakreditovaný seminář pro absolventy acorusového kurzu „Individuální plánování v sociálních službách“


Cílová skupina:

- sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi podílejí na individuálním plánování s uživateli sociálních služeb nebo se s individuálním plánováním při své činnosti setkávají a potřebují prohloubit vědomosti a dovednosti v této oblasti.


Cíl vzdělávacího programu:

- zvýšení profesních kompetencí pracovníků týkajících se praxe individuálního plánování v přímé práci s uživateli sociálních služeb

- rozšíření praktických dovedností potřebných pro jednotlivé fáze individuálního plánování – mapování, motivování uživatele k plánování, tvorba osobního cíle, stanovení plánu, vyhodnocování

- získání dovedností používat projektivní techniky k aktivizaci uživatele při individuálním plánování


Obsah vzdělávacího programu:

1.     Zmapování zkušeností a potřeb účastníků

2.     Seznámení se s projektivními technikami a jejich možnostmi

3.     Nácvik používání projektivních technik v praxi

4.     Popis kazuistiky, modelové situace, hraní rolí ve vztahu k jednotlivým fázím individuálního plánování a k motivačním fázím

5.     Možnosti začlenění nově získaných dovedností do praxe účastníků

 


 

 
 

 

Vyhledat