ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Anotace:
ACORUS nabízí organizacím:
•    audit kvality sociální služby realizovaný ve spolupráci s externími inspektory kvality sociálních služeb
•    stáže pro pracovníky pomáhajících profesí
•    konzultace týkající se problematiky domácího násilí a standardů kvality sociálních služeb
•    supervize

Cílová skupina:
Pracovníci pomáhajících profesí, např. sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotnický personál, policistky a policisté, pedagogové a další.

Metody práce:
Individuální konzultace, případová práce, analýza interních materiálů organizací, analýza kvality služby v místě.

Příklady možného obsahu konzultací:
•    Domácí násilí
•    Posttraumatická stresová porucha
•    Projevy a motivování osob ohrožených domácím násilím
•    Předávání osvědčených postupů při řešení případů domácího násilí
•    Standardy kvality sociální služby
•    Jednání se zájemcem, individuální plánování, uzavírání smlouvy v praxi
•    Pomoc při zpracování vnitřních materiálů organizací

Místo konání:
Praha nebo podle dohody

Rozsah:
podle dohody na základě potřeb pracovníků

Počet účastníků:
1 - 10 osob – podle dohody a v závislosti na zpracovávaném tématu

Cena:
Stáže, konzultace:
1 osoba 500,- Kč za každou započatou hodinu
2-6 osoby 750,- Kč za každou započatou hodinu
více osob 1.000,- Kč za každou započatou hodinu

Studium materiálů organizace, audit:
Cena je stanovována dohodou na základě rozsahu materiálů a auditu.

Supervize:
1 – 10 osob 1.000,- Kč

 
 

 

Vyhledat