ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Od roku 2013 poskytujeme na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů službu „Poskytování právních informací obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí“.

K poskytování této služby jsme akreditováni u Ministerstva spravedlnosti ČR a jsme organizací, která je u Ministerstva spravedlnosti ČR zapsaná v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Právní informace poskytujeme dospělým osobám – mužům a ženám, vůči kterým bylo, nebo je namířeno násilí v rodině, partnerských, či jiných blízkých vztazích.

Služba je bezplatná.

V rámci služby Vám poskytneme právní informace

 • o průběhu trestního řízení
 • o právech obětí trestných činů v trestním řízení
 • o postavení oběti trestného činu jako svědka a poškozeného v trestním řízení.

Pomůžeme Vám s realizací Vašich práv v průběhu trestního řízení

 • se sepsáním jednoduchých podání v trestním řízení
 • s uplatněním práva na bezplatného zmocněnce poškozeného
 • se sepsáním žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
 • s přípravou, nebo sepsáním trestního oznámení
 • v komunikaci s advokáty, policií, státními zástupci, soudy s probačními úředníky.

Pomůžeme Vám v případě akutní potřeby se zajištěním

 • pobytu na krizovém lůžku
 • azylového bydlení
 • odborného sociálního poradenství
 • psychologického poradenství
 • dalších služeb, které obětem trestných činů poskytují organizace zapsané v registru poskytovatelů služeb obětem trestných činů.

 

Právní informace obětem trestných činů poskytujeme:

 • v poradně ACORUSu, na adrese Dělnická 213/12, Praha 7

(vchod z ulice Tovární 11)

 první pátek v měsíci v době od 11 – 18 hod.

-  další pátky v době od 9 – 16 hod.

 • prostřednictvím internetového poradenství na e-mailové adrese: info@acorus.cz

Na osobní konzultaci je nutné se předem objednat na nonstop telefonní lince 283 892 772.

Právní informace jsou klientům předávány také v písemné podobě. Službu lze poskytovat jednorázově i opakovaně. Informace poskytuje sociální pracovnice - právnička, která celou službu garantuje.

 

                                                  

 
 

 

Vyhledat