ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Poskytujeme všem dětem ve věku od 0 do 18 let, kteří zažívaly nebo zažívají domácí násilí, komplexní odbornou pomoc směřující k překonání jejich nepříznivé sociální situace a k životu bez přítomnosti násilí. Děti jsou do služby přijímány vždy jen v doprovodu svého zákonného zástupce.

 

Poskytované služby

 • krizová pomoc
 • individuální terapie
 • skupinová terapie
 • pohybová terapie
 • arteterapie
 • videotrénink interakcí

Zásady poskytovné činnosti

Pomůžeme Vašim dětem, aby mohly prožívat své dětství v radosti, bezpečí a beze strachu z blízkých osob.
 
Umožníme Vašim dětem stabilizovat se v tíživé rodinné situaci, nalézt pro ně vhodnou efektivní podporu a díky tomu minimalizovat důsledky prožitých traumatických zkušeností na jejich další život.
 
Spolupracujeme se všemi zúčastněnými aktéry, kteří mohou rodině poskytnout potřebnou podporu: OSPOD, školská zařízení, školská poradenská pracoviště, kliničtí psychologové, pedopsychiatři, logopedi a další odborníci či odborné organizace. Cílem naší společné práce je nalezení a naplňování nejlepšího zájmu dítěte.
 

Objednání

Z důvodu bezpečnosti není služba poskytována bez předchozího objednání. Na první konzultaci k sociální pracovnici nebo dětské terapeutce se můžete objednat telefonicky na čísle 283 892 772 po dobu 24 hodin denně.
 
Služby probíhají na adrese: Trojická 9/1911, Praha 2
 

Cena služby

Všechny odborné služby pro děti poskytujeme bezplatně

 

Cíle služby

 • Zajistit Vám a Vašim dětem bezpečí před násilnou osobou (v případě pobytové služby)
 
 • Poskytnout Vašim dětem podporu v akutní krizového situaci
 
 • Pomoci Vašim dětem zorientovat se v rodinné situaci
 
 • Podpořit Vaše děti ve stabilizaci jejich psychického stavu a adaptaci na nové životní okolnosti
 
 • Ve spolupráci s dalšími odborníky pomoci v řešení rodinné situace tak, aby Vaše dítě mohlo mít bezpečný kontakt s oběma rodiči
 
 • Poskytnout Vašim dětem dlouhodobou terapeutickou podporu s cílem minimalizovat dopady prožitých traumatických zkušeností na jejich další psychosociální vývoj
 
 
 
 

 

Vyhledat