ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Mezioborové setkání - Možnosti a limity práce s osobou ohroženou DN

MOTTO:„Na začátku každého problému je pýcha. Pýcha na svoje možnosti a přesvědčení, že nám moře sahá po kolena. Že nemáme limity.“ (Jan Jílek)

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhlo na Staroměstské radnici mezioborové setkání k problematice domácího násilí pod názvem: „Možnosti a limity práce s osobou ohroženou domácím násilím.“ První část programu byla zaměřena na spolupráci v rámci sociálně právní ochrany dětí, které zažily nebo byly svědky domácího násilí. Další části byly zaměřeny na limity a možnosti sociálního poradenství – jak na straně klientek, tak na straně organizace, na práci terapeutickou, na oblast legislativní a také na práci krizových pracovníků Policie České republiky.

Záštitu tomto setkání poskytl pan Daniel Hodek – radní pro sociální oblast.

Děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy za podporu při uskutečnění akce.

Přednášky účastníků ke stažení:

Úvod

Limity terapeutické práce - Bednářová

V zajetí limitů - Bendlová

Metodika MPSV k postupu OSPOD - Chaloupková

Limity versus možnosti programu PPI - Nečasová

Limity práce s osobami ohroženými DN v poradně Acorusu - Šinková

Limity pomoci obětem v rámci Policie ČR - Švancarová

Oběť DN, její cesta k duševnímu a sociálnímu zdraví - Vodáčková

 

 
 

 

Vyhledat