ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

ACORUS získal další akreditaci MS

3.11.2015

ACORUS získal další akreditaci Ministerstva spravedlnosti

Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti byla v září t.r. ACORUSu, dětskému centru LOCIKA, udělena akreditace na Restorativní program pro rodiny s dětmi, které zažívají domácí násilí. Program má za cíl přispět k narovnání vztahů v těchto rodinách s důrazem na potřeby dětí jako zvlášť zranitelných obětí. Těm pomáhá vyrovnat se s následky domácího násilí a žít normální život.

Plánujeme pilotní projekt zahájit v roce 2016. Cílem tohoto projektu bude ověřit a optimalizovat metody práce s původci násilí a začlenit je do koncepce práce ACORUSU s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím.

 

 
 

 

Vyhledat