ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Preventivní besedy pro studenty v roce 2016

13.5.2016

Magistrát hlavního města Prahy podpořil částkou 70 000 Kč projekt „Zvyšování bezpečí v partnerských vztazích“ zaměřený na zvyšování informovanosti studentů a studentek středních škol o partnerském/domácím násilí a jeho prevenci. V rámci projektu proběhne 30 besed na pražských středních školách.

Ze zpětných vazeb účastnic a účastníků besed z minulých let vyplývá, že besedy považují za užitečné a poskytnuté informace za praktické a aplikovatelné v jejich vztazích.

V rámci besed opakovaně dostáváme od studentů a studentek informace, že mají zkušenost nejen s omezujícím a kontrolujícím chováním ze strany svých partnerů a partnerek, ale i s rozvinutým závažným partnerským násilím. Tyto naše zkušenosti poukazují na nutnost preventivních programů zaměřených na mladé lidi. Děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy za jejich dlouholetou podporu našich preventivních programů.

 
 

 

Vyhledat