ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Možnosti a limity práce s osobou ohroženou DN

8.4.2018

MOTTO:„Na začátku každého problému je pýcha. Pýcha na svoje možnosti a přesvědčení, že nám moře sahá po kolena. Že nemáme limity.“ (Jan Jílek)

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhlo na Staroměstské radnici mezioborové setkání k problematice domácího násilí pod názvem: „Možnosti a limity práce s osobou ohroženou domácím násilím.“ První část programu byla zaměřena na spolupráci v rámci sociálně právní ochrany dětí, které zažily nebo byly svědky domácího násilí. Další části byly zaměřeny na limity a možnosti sociálního poradenství – jak na straně klientek, tak na straně organizace, na práci terapeutickou, na oblast legislativní a také na práci krizových pracovníků Policie České republiky.

Záštitu tomto setkání poskytl pan Daniel Hodek – radní pro sociální oblast.

Děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy za podporu při uskutečnění akce.

 
 

 

Vyhledat