ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Acorus v Českém rozhlase

19.10.2016

Diskuze nad fenoménem domácího násilí, koho se týká, jak se projevuje, jaké má následky pro jednotlivce a rodinu, vztahy, jaká je role blízkých osob a jaká je role společnosti, jak jsou problematikou zasaženy děti, otázky viny, odpuštění a trestu, jak je to s nerozlučitelností svazku s násilnou osobou z pohledu křesťanství, ale také to, jaké jsou možnosti pomoci osobě ohrožené a jak je možné pracovat s agresorem. Otázky na tyto odpovědi plus mnohé další mohli posluchači ČR Plus slyšet ve vysílání nedělního pořadu Vertikála, kterého se zúčastnila společně s prezidentkou BKB, Mgr. Vitoušovou a vedoucí SOS centra Diakonie, Mgr. Helenou Šaškovou také nová paní ředitelka Acorusu, Mgr. Jaroslava Chaloupková. Pokud jste nedělní vysílání nestihli a téma Vás zajímá, můžete si celý pořad poslechnout ze záznamu na zde.

 
 

 

Vyhledat