ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Slavnostní setkání pražských členek Mezinárodní asociace žen (IWAP) 

Slavnostní setkání pražských členek Mezinárodní asociace žen (IWAP)
12.4.2011

V úterý 12. 4. 2011 se pracovnice ACORUSu zúčastnily slavnostního setkání pražských členek Mezinárodní asociace žen (International Women's Association of Prague, ve zkratce IWAP), aby představily činnost naší organizace. U příležitosti 20. výročí založení IWAP se jeho členky rozhodly podpořit aktivity občanského sdružení ACORUS určené ženám ohroženým domácím násilím.

 

Akreditace vzdělávacích programů 

chybejici obrazek
15.12.2010

V současné době obdržel Acorus od MPSV akreditaci navzdělávací programy

 

Proběhl Den otevřených dveří v poradně Acorusu 

chybejici obrazek
25.11.2010

Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 si mohli zájemci o problematiku domácího násilí prohlédnout nově otevřenou poradnu občanského sdružení Acorus, seznámit se s jejími pracovníky, shlédnout dokument mapující životní příběh jedné klientky Acorusu a poskytované služby v azylovém domě. Zároveň si mohli odnést si informační materiály o službách, které Acorus poskytuje.

 

Tisková konference Acorusu 

chybejici obrazek
20.11.2010

Ve středu 24. listopadu 2010 svolalo občanské sdružení Acorus do prostor své nově otevřené poradny tiskovou konferenci na téma Vliv ekonomické recese na situaci osob ohrožených domácím násilím (tisková zpráva v sekci Pro média).

 

Pozvánka na Den otevřených dveří 

chybejici obrazek
20.11.2010

Občanské sdružení Acorus pořádá ve čtvrtek 25. listopadu 2010 od 10 do 18 hodin DEN OTVEŘENÝCH DVEŘÍ

 

Nová adresa poradny 

chybejici obrazek
15.11.2010

Od 1.11.2010 zahájí Acorus poskytování služby odborné sociální poradenství na adrese Dělnická 12, Praha 7. Konzultační hodiny se nemění. Je možné se telefonicky objednat nebo využít možnosti navštívit poradnu bez předchozího objednání (každý čtvrtek od 11 do 17 hod.).

 

Den otevřených dveří v poradně pro osoby ohrožené domácím násilím 

chybejici obrazek
15.11.2010

Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 bude ku příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách v době od 10 do 18 hodin otevřena pro odbornou i laickou veřejnost poradna občanského sdružení ACORUS pro osoby ohrožené domácím násilím

 

První kroky k otevření naší poradny 

chybejici obrazek
10.10.2010

Během letních měsíců jsme z důvodu finanční tísně stáli před rozhodnutím, zda poradenské centrum na adrese nám. Dr. Václava Holého 1331/3 Praha 8, úplně zavřít či najít jiný způsob, jak tuto službu zachovat. Poradenské služby považujeme za prevenci, včasnou pomoc a zároveň součást komplexních služeb nabízených Acorusem osobám ohroženým domácím násilím. Pokud se přijdou tito lidé informovat včas, je velká pravděpodobnost, že jsou stále ještě schopni si pomoci sami nebo ve spolupráci s blízkým okolím.

 

Přerušení provozu poradny 

chybejici obrazek
5.10.2010

Ve dnech 11. - 29. 10. 2010 nebude z důvodů stěhování poradny poskytováno odborné sociální poradenství. Všem zájemkyním a zájemcům o konzultace doporučujeme telefonicky se objednat na listopadové termíny. Za vzniklé obtíže se omlouváme.

 

Inspekce kvality sociálních služeb - splnili jsme výborně 

chybejici obrazek
24.6.2010

Plánovaná inspekce kvality sociálních služeb proběhla v azylovém domě Acorusu ve dnech 21. - 23. června 2010. Standardy kvality sociálních služeb jsme splnili výborně (celkem 95,8 %). Z celkového počtu 144 bodů jsme získali 138. Inspekce nám přinesla mnoho inspirativních nápadů a podnětů.

 

Newsletter č. 1 - 2011 

chybejici obrazek
1.5.2010

Vážení přátelé a donátoři, rádi bychom vám poděkovali za vaši podporu a důvěru, kterou jste nám věnovali. Velmi si vaší pomoci ceníme a věříme, že najdeme způsob, jak tuto spolupráci zachovat a dále rozvíjet.

 

Od 1. dubna 2011 můžete ACORUSu zaslat DMS 

chybejici obrazek
5.4.2010

Počínaje dnešním dnem je možné přispět na provoz nonstop poradenské linky prostřednictvím zaslání DMS. Na telefonní lince ACORUSu zajišťují nepřetržitý provoz speciálně proškolení odborní pracovníci, kteří jsou schopni osobám ohroženým domácím násilím poskytnout krizovou intervenci a základní sociální poradenství.

 

Vítání jara v Acorusu 

chybejici obrazek
1.4.2010

Přivítání jara a rozloučení se zimou se stalo již tradiční akcí, kterou Acorus pořádá pro své současné i bývalé klientky.

 

Kuře pomáhá dětem z Acorusu 

chybejici obrazek
25.3.2010

Ve 12. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem! České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti byl opakovaně podpořen projekt „ACORUS dětem“ celkovou částkou 257.178,- Kč.

 

Veřejná sbírka v Centru Černý Most 

chybejici obrazek
10.3.2010

Ve čtvrtek 17. března bude veřejnosti představen projekt výstavby nového Centra Černý Most slavnostním zahájením výstavy fotografií tohoto centra. Při této příležitosti bude zahájen charitativní projekt „Jeden otisk může změnit život“, jehož výtěžek pomůže obětem domácího násilí, které vyhledaly pomoc občanského sdružení Acorus.

 

<<  <  10  11  12  13  14  15  > >>

 
 

 

Vyhledat