ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Podzimní termíny seminářů téměř obsazeny 

chybejici obrazek
6.10.2011

Podzimní termíny akreditovaných vzdělávacích programů ACORUSu téměř obsazeny! Děkujeme všem zájemcům a zájemkyním o účast na našich akreditovaných vzdělávacích programech, kapacita podzimních termínů je téměř ...

 

Pozvánka na výstavu 

Pozvánka na výstavu
3.10.2011

  ACORUS centrum pro osoby ohrožené domácím násilím   Vás zve na výstavu plakátů od studentů Vyšší odborné školy Václava Hollara na téma DOMÁCÍ NÁSILÍ NA ŽENÁCH A ...

 

Nadace Vodafone a projekt „Rok jinak“ 

chybejici obrazek
26.9.2011

Nadace Vodafone a projekt „Rok jinak“ aneb „ACORUS a firma SANEK, s.r.o., táhnou za jeden provaz“   Rok jinak je grantový program Nadace Vodafone, který umožňuje odborníkům z různých sektorů strávit jeden rok ...

 

Nové termíny vzdělávacích seminářů 

chybejici obrazek
22.9.2011

Říjnový termín semináře Individuální plánování obsazen, byly vypsány nové termíny na listopad a prosinec 2011

 

Seminář Individuálního plánování se povedl 

Seminář Individuálního plánování se povedl
20.9.2011

V úterý 13. září 2011 se v poradně ACORUSu uskutečnil první podzimní seminář na téma Individuální plánování. Zúčastnilo se jej 14 pracovnic z azylových domů, domu na půli cesty, domova pro seniory, pražské městské ...

 

Národní akční plán prevence domácího násilí 

chybejici obrazek
5.8.2011

Dne 13. dubna vláda schválila Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011-2014, který vznikl na základě podnětu Výboru pro prevenci domácího násilí a doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a ...

 

Newsletter 2 - 2011 

chybejici obrazek
1.7.2011

Vážení přátelé a sponzoři, nastala doba dovolených, a tak bychom vám všem chtěli popřát krásné letní dny a zároveň vyslovit poděkování za důvěru a podporu, kterou nám věnujete. Již podruhé zasíláme souhrn aktivit ...

 

Výlet do ZOO a Dinoparku v Plzni 

Výlet do ZOO a Dinoparku v Plzni
21.6.2011

Letní období jsme letos v Acorusu zahájili výletem pro naše klientky a jejich děti. V den letního slunovratu – 21. června jsme jeli do Zoologické zahrady v Plzni, která je známá tím, že jednu její část obývají dinosauři.

 

Veletrh neziskových organizací 

Veletrh neziskových organizací
13.6.2011

IVANA STAŇKOVÁ, ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4, VÁS ZVE NA VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A VEŘEJNÉ SETKÁNÍ

 

Pražský mezinárodní maraton 

Pražský mezinárodní maraton
12.6.2011

Pražský mezinárodní maraton se běhá již od roku 1995. Postupně si získal výbornou pověst, byl například zařazen mezi TOP 10 maratonů na světě v knize "Nejvýznamnější maratony světa a jejich historie". Během pražského maratonského víkendu se neběží jen samotný maraton, ale i další běhy jako je například Volkswagen Firemní Maraton – štafety. Štafeta se skládá z 3 běhů na 10 km + 1 běh 12.195 m. Celkem 4 týmy složené z 25 statečných rodičů a učitelů britské školy „The Prague British School“ se rozhodlo běžet štafetu v rámci tohoto maratonu, který se konal 8. května 2011. Díky jejich odvaze, vytrvalosti, zapálení a velkému sportovnímu duchu získal výjimečný tým The Prague British School celkem 40 000 Kč. Výtěžek bude věnován občanskému sdružení ACORUS na služby pro ženy a děti ohrožené domácím násilím.

 

Dámský klub 

Dámský klub
11.6.2011

Pravidelnou akcí, konanou pro klientky Acorusu, je den s programem pro ženy - tzv. dámský klub. První letošní klub se konal v sobotu 9. dubna. Během tohoto jarního dne měly klientky možnost vyzkoušet si malování a kresbu na hedvábné šály.

 

Slavnostní setkání pražských členek Mezinárodní asociace žen (IWAP) 

Slavnostní setkání pražských členek Mezinárodní asociace žen (IWAP)
12.4.2011

V úterý 12. 4. 2011 se pracovnice ACORUSu zúčastnily slavnostního setkání pražských členek Mezinárodní asociace žen (International Women's Association of Prague, ve zkratce IWAP), aby představily činnost naší organizace. U příležitosti 20. výročí založení IWAP se jeho členky rozhodly podpořit aktivity občanského sdružení ACORUS určené ženám ohroženým domácím násilím.

 

Akreditace vzdělávacích programů 

chybejici obrazek
15.12.2010

V současné době obdržel Acorus od MPSV akreditaci navzdělávací programy

 

Proběhl Den otevřených dveří v poradně Acorusu 

chybejici obrazek
25.11.2010

Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 si mohli zájemci o problematiku domácího násilí prohlédnout nově otevřenou poradnu občanského sdružení Acorus, seznámit se s jejími pracovníky, shlédnout dokument mapující životní příběh jedné klientky Acorusu a poskytované služby v azylovém domě. Zároveň si mohli odnést si informační materiály o službách, které Acorus poskytuje.

 

Tisková konference Acorusu 

chybejici obrazek
20.11.2010

Ve středu 24. listopadu 2010 svolalo občanské sdružení Acorus do prostor své nově otevřené poradny tiskovou konferenci na téma Vliv ekonomické recese na situaci osob ohrožených domácím násilím (tisková zpráva v sekci Pro média).

 

Pozvánka na Den otevřených dveří 

chybejici obrazek
20.11.2010

Občanské sdružení Acorus pořádá ve čtvrtek 25. listopadu 2010 od 10 do 18 hodin DEN OTVEŘENÝCH DVEŘÍ

 

Nová adresa poradny 

chybejici obrazek
15.11.2010

Od 1.11.2010 zahájí Acorus poskytování služby odborné sociální poradenství na adrese Dělnická 12, Praha 7. Konzultační hodiny se nemění. Je možné se telefonicky objednat nebo využít možnosti navštívit poradnu bez předchozího objednání (každý čtvrtek od 11 do 17 hod.).

 

Den otevřených dveří v poradně pro osoby ohrožené domácím násilím 

chybejici obrazek
15.11.2010

Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 bude ku příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách v době od 10 do 18 hodin otevřena pro odbornou i laickou veřejnost poradna občanského sdružení ACORUS pro osoby ohrožené domácím násilím

 

První kroky k otevření naší poradny 

chybejici obrazek
10.10.2010

Během letních měsíců jsme z důvodu finanční tísně stáli před rozhodnutím, zda poradenské centrum na adrese nám. Dr. Václava Holého 1331/3 Praha 8, úplně zavřít či najít jiný způsob, jak tuto službu zachovat. Poradenské služby považujeme za prevenci, včasnou pomoc a zároveň součást komplexních služeb nabízených Acorusem osobám ohroženým domácím násilím. Pokud se přijdou tito lidé informovat včas, je velká pravděpodobnost, že jsou stále ještě schopni si pomoci sami nebo ve spolupráci s blízkým okolím.

 

Přerušení provozu poradny 

chybejici obrazek
5.10.2010

Ve dnech 11. - 29. 10. 2010 nebude z důvodů stěhování poradny poskytováno odborné sociální poradenství. Všem zájemkyním a zájemcům o konzultace doporučujeme telefonicky se objednat na listopadové termíny. Za vzniklé obtíže se omlouváme.

 

<<  <  10  11  12  13  14  15  16  > >>

 
 

 

Vyhledat