ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Den otevřených dveří v poradně pro osoby ohrožené domácím násilím

15.11.2010

Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 bude ku příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách v době od 10 do 18 hodin otevřena pro odbornou i laickou veřejnost poradna občanského sdružení ACORUS pro osoby ohrožené domácím násilím

 

Zájemkyně a zájemci o problematiku násilí v rodině se budou moci seznámit se strukturou služeb, které ACORUS již více než 12 let poskytuje ohroženým ženám, mužům i dětem z celé České republiky. V prostorách poradny bude promítán krátký film - příběh ženy, která po letech násilí ze strany manžela vyhledala pomoc odborníků a pro sebe a své děti našla bezpečné zázemí právě v ACORUSu. Během celého dne se budou moci návštěvnice a návštěvníci poradny z řad laické i odborné veřejnosti setkat se zaměstnanci ACORUSu, kteří jim ochotně zodpoví konkrétní dotazy nebo je objednají na osobní konzultace k sociálním pracovnicím, příp. terapeutkám. K dispozici budou letáky s informacemi o nabízených službách (azylovém domě, odborném sociálním poradenství a krizové pomoci) a dalších aktivitách ACORUSu (vzdělávání, sociální byt, síť pro posttraumatickou stresovou poruchu atd.). Na místě bude možno zakoupit také publikaci DOMÁCÍ NÁSILÍ. Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám.
25. listopad byl v roce 1999 vyhlášen Valným shromážděním OSN Mezinárodním dnem proti násilí na ženách k uctění památky sester Mirabalových, které byly zavražděny za své úsilí o svržení vlády fašistického diktátora Rafaela Trujilla. V České republice byl tento významný den poprvé oficiálně připomenut v roce 2001, kdy neziskové organizace sdružené v dnes již neexistujícím Koordinačním kruhu prevence násilí na ženách zorganizovaly tzv. 16 akčních dní proti násilí na ženách. V roce 2004 byla založena Koalice organizací proti domácímu násilí (KOORDONA), která vyvíjí činnost v několika městech České republiky (Praha, Brno, Trutnov, Nymburk, Havířov, Karviná, Ostrava, Třinec) s cílem poskytovat komplexní odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Své aktivity směřuje KOORDONA na odbornou i laickou veřejnost s cílem šířit informace o možnostech prevence tohoto negativního společenského jevu.

Adresa poradny ACORUSu: Dělnická 12, Praha 7 (vchod z ulice Tovární); tel. 283 892 772, e-mail:info@acorus.czwww.acorus.cz

 
 

 

Vyhledat