ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

První kroky k otevření naší poradny

10.10.2010

Během letních měsíců jsme z důvodu finanční tísně stáli před rozhodnutím, zda poradenské centrum na adrese nám. Dr. Václava Holého 1331/3 Praha 8, úplně zavřít či najít jiný způsob, jak tuto službu zachovat. Poradenské služby považujeme za prevenci, včasnou pomoc a zároveň součást komplexních služeb nabízených Acorusem osobám ohroženým domácím násilím. Pokud se přijdou tito lidé informovat včas, je velká pravděpodobnost, že jsou stále ještě schopni si pomoci sami nebo ve spolupráci s blízkým okolím.

 

Začali jsme tedy s hledáním jiných prostor s nižšími náklady, než jsme měli dosud. Během několika týdnů se nám podařilo za pomoci přátel zajistit nové prostory, odpovídající našim požadavkům a potřebám. Tyto prostory však bylo nutno zcela upravit a připravit na nové otevření.

Nadace Veolia Voda vyslyšela naše volání o pomoc s přípravami poradny a připravila dobrovolnický tým. Dne 30. září 2010 dorazilo do naší budoucí poradny 8 dobrovolníků z Pražských vodovodů a kanalizací i spolu s ředitelem nadační fondu Veolia Honzou Dolínkem. Všichni přišli s velkým entuziasmem tyto prostory vymalovat, natřít topení, dveře a rámy, umýt okna a připravit podlahy na položení nové podlahové krytiny. Bez jejich rychlé a vlídné pomoci bychom to stěží zvládli.

„Ráda bych opravdu upřímně poděkovala za obrovské osobní nasazení a velký kus práce, který pracovníci Veolie dne 30. září 2010 udělali v naší poradně pro oběti domácího násilí. Měla jsem tu čest se s nimi na závěr setkat a vidět jejich skvělý tým, který vypadal utahaně, ale spokojeně, protože za nimi byl vidět hmatatelný výsledek a pomohli dobré věci“ sdělila paní ředitelka Mgr. Zdena Bednářová.

 
 

 

Vyhledat