ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Newsletter č. 1 - 2011

1.5.2010

Vážení přátelé a donátoři, rádi bychom vám poděkovali za vaši podporu a důvěru, kterou jste nám věnovali. Velmi si vaší pomoci ceníme a věříme, že najdeme způsob, jak tuto spolupráci zachovat a dále rozvíjet.

 

Zároveň bychom vás chtěli informovat o shrnutí událostí v loňském roce a také o nových úkolech a plánech v neziskové organizaci Acorus v roce 2011.

 

Loňský rok jsme díky vaší podpoře zvládli ukončit bez větších obtíží a ztrát. Ambulantní poradna, na kterou jsme nezískali ze státních zdrojů dostatek peněz, byla úspěšně zachována, a to díky výhodné nájemní smlouvě a vaší podpoře, která měla formu jak finanční, tak i materiální. S vaší pomocí jsme dokázali udržet poradenské služby v chodu bez jakéhokoliv omezení. Během loňského roku navštívilo naši poradnu celkem 177 žen a 4 muži.

 

 SP.JPG

 

Na konci roku jsme také uspořádali tiskovou konferenci na téma „Vliv ekonomické recese na osoby ohrožené domácím násilím“. Účast novinářů byla nad očekávání velká a jsme rádi, že téma domácí násilí mohlo znovu vejít do povědomí společnosti. Více informací naleznete na
http://www.acorus.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy.html  

 

 

 

 

Dále jsme měli možnost představit veřejnosti novou ambulantní poradnu u příležitosti  Dne otevřených dveří, který se konal 25. listopadu na Mezinárodní den proti násilí na ženách. V prostorách poradny jsme uvítali jak zástupce státní správy, tak i kolegy a kolegyně z neziskových organizací, přátele a donátory a také několik žen, které přišly vyhledat pomoc. Více informací naleznete na 
www.acorus.cz/cz/novinky/52_probehl-den-otevrenych-dveri-v-poradne-acorusu.html

 

 

 

 

Azylový dům byl v době Vánoc díky pomoci jedněch z vás vybaven novými elektrickými spotřebiči. Také ženy a děti našly pod stromečkem dárky, které jste jim přichystali vy. A my jsme zase ke zlepšení prostředí azylového domu přispěli výměnou podlahových krytin v administrativní části a komunitní místnosti. Tato vylepšení se podílela na zpříjemnění pobytu ženám a dětem, které se staly obětmi domácího násilí. V roce 2010 využilo krizových lůžek nebo pobytu v azylovém domě celkem 45 žen a 34 dětí.

 

 AD.JPG

KP.JPG

To vše se nám dařilo díky vaší milé a všestranné podpoře. Děkujeme vám jménem všech zaměstnanců i jménem všech mužů, žen a dětí, kteří využívají služeb azylového domu, krizové pomoci, nonstop linky či ambulantní poradny.

 


 

Plán v roce 2011

 • Zaregistrovali jsme DMS heslo - DMS ACORUS, které bylo spuštěno ke dni 1.4. 2011 v rámci projektu „ACORUS - Společně proti domácímu násilí“. Výtěžek ze sbírky bude věnován na podporu nonstop telefonní linky a provoz ambulantní poradny. 
  http://www.acorus.cz/cz/pomahejte-s-nami/dms.html         DMS_cmyk.jpg
  Potěšíte nás, pokud nás tímto způsobem podpoříte a předáte tuto informaci o snadné podpoře i mezi vaše známé a přátele.

 

 • Dále připravujeme mediální kampaň, která bude trvat od 24.10. do 25.11 2011. Kampaň bude zaměřena na oslovení osob ohrožených domácím násilím s nabídkou přímé odborné pomoci. Chceme je touto cestou vyzvat, aby se postavily násilí, které se jich dotýká, ohrožuje je na životě a zdraví, aby se nebály a přišly se poradit o možnostech řešení. Zároveň bude projekt apelovat na širokou veřejnost, aby se o tuto problematiku zajímala, více o domácím násilí hovořila, více naslouchala ohroženým osobám a byla ochotna je podpořit. Kampaň by měla probíhat prostřednictvím různých médií (tisk, rozhlasová vysílání, outdoorová média typu City-light vitriny, bannery, plakáty v dopravních prostředcích, v restauračních zařízeních atd.).

 

 

 • Pro děti plánujeme také celodenní výlet na Safari nebo do Dinoparku za podpory společnosti Veolia Transport a provozovatele parků.

 

Jak nás můžete podpořit a pomoci s realizací našich plánů:

 • V rámci propagace DMS hesla a mediální kampaně stále hledáme finanční partnery, kteří by pomohli projekty zrealizovat. Budeme rádi, pokud Vás nebo Vaši organizaci tato nabídka zaujme a stanete se jedním z našich partnerů.

 

 • Dále hledáme kreativní nápady či možnosti, jak informovat společnost o problematice domácího násilí. Rádi bychom navázali dlouhodobější partnerství s kreativní agenturou, která by nám pomohla s grafickou úpravou tiskových materiálů, bannerů, letáků. Uvítáme jakákoliv doporučení a nápady.

 

 

 • Od března 2011 byl zahájen charitativní projekt „Jeden otisk může změnit život“, jehož výtěžek pomůže obětem domácího násilí, které vyhledaly pomoc občanského sdružení Acorus.
  V rámci tohoto projektu si mohou lidé na informačním stánku v Centru Černý Most zakoupit speciální dlaždici z limitované edice a otisknout do ní svou dlaň a přispět tak prostřednictvím občanského sdružení ACORUS obětem domácího násilí. 
  Všechny dlaždice se stanou součástí dokončené stavby a zůstanou navždy „otiskem“ pomoci obětem domácího násilí, především ženám a dětem.

 

Sb__rkaCM.JPG

Se svými nápady a návrhy, prosím, kontaktujte pracovnici Lenku Stárkovou, tel: 734 551 634 nebo na mailové adrese lenka.starkova@acorus.cz.

Na závěr vám chceme znovu poděkovat za vše, co jste pro ACORUS a osoby ohrožené domácím násilím udělali.
 Ceníme si vašeho nasazení a milé ochoty pomáhat a těšíme se na další společné projekty a dobré skutky.

 
 

 

Vyhledat