ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Kuře pomáhá dětem z Acorusu

25.3.2010

Ve 12. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem! České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti byl opakovaně podpořen projekt „ACORUS dětem“ celkovou částkou 257.178,- Kč.

 

Hlavním cílem projektu "ACORUS dětem" je pomoc dětem z rodin, kde docházelo k domácímu násilí, vyrovnat se s prožitým (často dlouhodobým) traumatem, minimalizovat psychické, emoční a sociální důsledky prožitých událostí a poskytnout jim podporu v opětovném hledání pocitu bezpečí, stability a důvěry a umožnit tak zdravý vývoj jejich osobnosti. 
V rámci projektu provádí pedagogická pracovnice komplexní zmapování situace dítěte. Na základě informací o výskytu násilí v rodině, které vyplynou ze sezení s matkou dítěte a také ze samostatných rozhovorů s dítětem (diagnostická sezení se scénotestem a volný rozhovor s dítětem), zpracovává mapu situace dítěte. Spolu s matkou sestavuje individuální plán péče, jehož součástí jsou terapeutické (arteterapii, videotrénink interakcí, pedagogicko-psychologické poradenství) a volnočasové aktivity (pohybové hry, dětský klub, rukodělné činnosti pro matky s dětmi) vhodné pro dítě.

Příběh Veroniky, která navštěvovala programy financované ze sbírkového projektu v roce 2010:

Veronika (12 let) nastoupila se svou matkou a dvěma mladšími sourozenci do azylového domu Acorusu v nelehké životní situaci. Otec propadl drogové závislosti, matku začal psychicky a fyzicky týrat, rodinu donutil odstěhovat se do své rodné vesnice na východním Slovensku, kde byly k životu jen velmi primitivní podmínky. Matce s dětmi se po několika měsících podařilo s dětmi utéct zpět do bytu v Praze, otec je ale stále vyhledával a napadal. V průběhu pobytu na Slovensku rodina o pronájem původního bytu přišla. 
Během necelého ročního pobytu v azylovém domě se podařilo nejen získat pro rodinu nové stálé bydlení a udržet dobrý školní prospěch Veroniky, ale i v terapeutických sezeních pomoci Veronice vyrovnat se s rodinou historií a pomoci jí vybudovat si vlastní prostor mezi mladšími sourozenci. V Acorusu se účastnila arteterapii, rukodělných činností a pohybových her, se spolužáky začala chodit do skautského oddílu a začala se učit hrát na flétnu a kytaru. Na druhý hudební nástroj složila talentové zkoušky do Základní umělecké školy a s pomocí Acorusu se podařilo vyřídit odpuštění školného, takže Veronika může ZUŠ pravidelně navštěvovat.

nros10.jpg

 
 

 

Vyhledat