ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Pozvánka na Den otevřených dveří

20.11.2010

Občanské sdružení Acorus pořádá ve čtvrtek 25. listopadu 2010 od 10 do 18 hodin DEN OTVEŘENÝCH DVEŘÍ

 

Občanské sdružení

Acorus_logo.gif

pořádá

ve čtvrtek 25. listopadu 2010

od 10 do 18 hodin

DEN OTVEŘENÝCH DVEŘÍ

v poradně pro osoby ohrožené domácím násilím

na adrese Dělnická 213/12, Praha 7
(vchod z ulice Tovární proti lékárně)


PROGRAM

FILM

V prostorách poradny bude promítán krátký film - příběh ženy, která po letech násilí ze strany manžela vyhledala pomoc odborníků 
a pro sebe a své děti našla bezpečné zázemí v azylovém domě ACORUSu.

  

KONZULTACE

Během celého dne se budou moci návštěvnice a návštěvníci poradny 
z řad laické i odborné veřejnosti setkat se zaměstnanci ACORUSu, 
kteří jim ochotně zodpoví konkrétní dotazy nebo je objednají 
na osobní konzultace k sociálním pracovnicím, příp. terapeutkám.

  

LETÁKY

K dispozici budou letáky s informacemi o nabízených službách (azylovém domě, odborném sociálním poradenství a krizové pomoci) a dalších aktivitách ACORUSu (vzdělávání, sociální byt, síť pro posttraumatickou stresovou poruchu atd.)

  

PUBLIKACE

Na místě bude možno zakoupit také publikaci 
DOMÁCÍ NÁSILÍ. Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám.

 
 

 

Vyhledat