ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Vánoční večírek v KFC 

Vánoční večírek v KFC
7.1.2012

Vánoce v azylovém domě nejsou vždycky veselé. Chybí tu pravý domov, rodina a přátelé. Proto jsme rádi za každou milou příležitost, kdy maminky a děti mohou vyrazit mimo azylový dům a užít si spoustu legrace. ...

 

Ježíšek opět po roce zaletěl i do Acorusu 

chybejici obrazek
7.1.2012

V roce 2011 přiletěl Ježíšek opět do ACORUSu – jeho cesty vedly z Pražské Britské Školy Vlastina, z kosmetické firmy Yves Rocher, z televize PRIMA (z redakce Krimi zprávy), ze Soroptimist Clubu a také ...

 

Nová kuchyň v azylovém domě 

Nová kuchyň v azylovém domě
7.1.2012

Původní kuchyňská linka byla v azylovém domě od počátku vzniku, tj. 13 let, a denně ji využívalo celkem 8 - 9 žen s dětmi, které byly ubytované v ACORUSu na dobu až 1 rok nebo krátkodobě využily krizové lůžko. Nyní má ...

 

PF 2012 

PF 2012
29.12.2011

Do nového roku vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů...

 

25. listopad, Mezinárodní den proti násilí na ženách 

chybejici obrazek
28.12.2011

Tento den jsme spolu s naším partnerem společností AVON oslavili trochu netradičně. Kolegyně a kolegové z Avonu připravili pro maminky setkání s vizážisty a poté příjemné posezení s obědem, které se ve ...

 

Newsletter 3 - 2011 

chybejici obrazek
24.12.2011

Vážení přátelé, kolegové, donátoři, na konci roku Vám patří velké poděkování za porozumění, podporu, spolupráci a inspiraci, jak dál a lépe pečovat o osoby ohrožené domácím násilím. Spolu s přáním ...

 

Acorus na radiu Wave 

chybejici obrazek
19.12.2011

Ve čtvrtek 15.12.2011 od 21h jste mohli slyšet na radiu Wave v pořadu Diagnóza F rozhovor s klientkou Acorusu Táňou a sociální pracovnicí Kateřinou Mackovou.  Záznam pořadu si lze přehrát na internetových stránkách ...

 

Charity Christmas Market 2011 

chybejici obrazek
21.11.2011

The International Women's Association of Prague pořádá 3.12.2011 Vánoční charitativní bazar, kde si mohou malí i velcí zakoupit drobné dárky. Pro návštěvníky je připraven doprovodný program, podrobnosti najdete na ...

 

Mgr. Zdena Z. Bednářová odpovídá na otázky... 

chybejici obrazek
21.11.2011

Když už se hovoří o domácím násilí, tak v souvislosti s jeho nejčastějšími oběťmi – ženami. Ale vážné dopady má domácí násilí i na děti. Na otázky ohledně vlivu domácího násilí na děti odpovídá předsedkyně ...

 

Dotisk acorusové publikace DOMÁCÍ NÁSILÍ 

Dotisk acorusové publikace DOMÁCÍ NÁSILÍ
18.11.2011

DOTISK acorusové publikace DOMÁCÍ NÁSILÍ je k dispozici! Zájemci z řad laické i odborné veřejnosti si mohou zakoupit dotisk publikace DOMÁCÍ NÁSILÍ. Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ...

 

Stáž v Berlíně - poděkování IC Praha 

Stáž v Berlíně - poděkování IC Praha
25.10.2011

Ve dnech 18. – 20. října 2011 se díky projektu Intervenčního centra Praha mohla ředitelka ACORUSu spolu s dalšími kolegyněmi a jedním kolegou ze spolupracujících organizací zúčastnit stáže v Berlíně. Skupina 13 ...

 

Projekt Jak se bránit 

chybejici obrazek
20.10.2011

V období od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011 realizuje ACORUS projekt Jak se bránit, který byl finančně podpořen Magistrátem hl. města Prahy v rámci grantu Prevence kriminality. Projekt je zaměřen na primární prevenci na ...

 

Babí léto 2011 

Babí léto 2011
11.10.2011

Babí léto 2011 Na konci září proběhlo v azylovém domě ACORUSu tradiční setkání pracovníků s klientkami nazvané Babí léto. Stávající obyvatelky azylového domu připravily pro všechny velmi chutné pohoštění a ...

 

Podzimní termíny seminářů téměř obsazeny 

chybejici obrazek
6.10.2011

Podzimní termíny akreditovaných vzdělávacích programů ACORUSu téměř obsazeny! Děkujeme všem zájemcům a zájemkyním o účast na našich akreditovaných vzdělávacích programech, kapacita podzimních termínů je téměř ...

 

Pozvánka na výstavu 

Pozvánka na výstavu
3.10.2011

  ACORUS centrum pro osoby ohrožené domácím násilím   Vás zve na výstavu plakátů od studentů Vyšší odborné školy Václava Hollara na téma DOMÁCÍ NÁSILÍ NA ŽENÁCH A ...

 

Nadace Vodafone a projekt „Rok jinak“ 

chybejici obrazek
26.9.2011

Nadace Vodafone a projekt „Rok jinak“ aneb „ACORUS a firma SANEK, s.r.o., táhnou za jeden provaz“   Rok jinak je grantový program Nadace Vodafone, který umožňuje odborníkům z různých sektorů strávit jeden rok ...

 

Nové termíny vzdělávacích seminářů 

chybejici obrazek
22.9.2011

Říjnový termín semináře Individuální plánování obsazen, byly vypsány nové termíny na listopad a prosinec 2011

 

Seminář Individuálního plánování se povedl 

Seminář Individuálního plánování se povedl
20.9.2011

V úterý 13. září 2011 se v poradně ACORUSu uskutečnil první podzimní seminář na téma Individuální plánování. Zúčastnilo se jej 14 pracovnic z azylových domů, domu na půli cesty, domova pro seniory, pražské městské ...

 

Národní akční plán prevence domácího násilí 

chybejici obrazek
5.8.2011

Dne 13. dubna vláda schválila Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011-2014, který vznikl na základě podnětu Výboru pro prevenci domácího násilí a doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a ...

 

Newsletter 2 - 2011 

chybejici obrazek
1.7.2011

Vážení přátelé a sponzoři, nastala doba dovolených, a tak bychom vám všem chtěli popřát krásné letní dny a zároveň vyslovit poděkování za důvěru a podporu, kterou nám věnujete. Již podruhé zasíláme souhrn aktivit ...

 

<<  <  9  10  11  12  13  14  15  > >>

 
 

 

Vyhledat