ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Dotisk acorusové publikace DOMÁCÍ NÁSILÍ

18.11.2011

DOTISK acorusové publikace DOMÁCÍ NÁSILÍ je k dispozici!

Zájemci z řad laické i odborné veřejnosti si mohou zakoupit dotisk publikace DOMÁCÍ NÁSILÍ. Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám. Cena jednoho výtisku je 140,- Kč.

Sborník příspěvků shrnující desetileté zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci osobám ohroženým domácím násilím byl sestaven pracovnicemi občanského sdružení Acorus, které se s touto klientelou setkávají v přímé práci. V jednotlivých kapitolách jsou nastíněny možnosti práce s rodinným systémem ohroženým domácím násilím, podrobně je rozpracována metodika práce s oběťmi domácího násilí - ženami a (jejich) dětmi. Prostor je věnován též možnostem práce s rodinným systémem během pobytu ohrožených osob v azylovém domě, v jehož rámci jsou podrobněji rozpracovány konkrétní techniky umožňující zpracovat prožitá traumata.

Objednávky zasílejte prosím na e-mailovou adresu jitka.komendova@acorus.cz

 
 

 

Vyhledat