ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Stáž v Berlíně - poděkování IC Praha

25.10.2011

Ve dnech 18. – 20. října 2011 se díky projektu Intervenčního centra Praha mohla ředitelka ACORUSu spolu s dalšími kolegyněmi a jedním kolegou ze spolupracujících organizací zúčastnit stáže v Berlíně.

Skupina 13 pracovníků navštívila berlínské organizace BORA - centrum pomoci ženám – obětem domácího násilí, LARA – krizové centrum pro znásilněné, zneužívané či obtěžované ženy, BIG – Iniciativa pro boj proti násilí na ženách, Interkulturelle initiative – multikulturní centrum.

Stáž byla velmi přínosná, přivezli jsme si mnoho nových nápadů a inspirací a důležité bylo také osobní poznání odborníků z jiných organizací. Slíbili jsme si, že navázaná spolupráce bude pokračovat dalšími společnými akcemi a individuálními návštěvami v jednotlivých organizacích s cílem zlepšit služby pro cílovou skupinu osob ohrožených domácím násilím.

Za skvělou organizaci pracovnicím a pracovníkovi Intervenčního centra Praha moc děkujeme a těšíme se na další setkávání.

    

 

 
 

 

Vyhledat