ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Projekt Jak se bránit

20.10.2011

V období od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011 realizuje ACORUS projekt Jak se bránit, který byl finančně podpořen Magistrátem hl. města Prahy v rámci grantu Prevence kriminality. Projekt je zaměřen na primární prevenci na středních školách a gymnáziích v Praze. Lektorky ACORUSu realizují se studenty a studentkami 20 besed, které jsou směrované na možnosti ochrany před násilím ve vztazích. Součástí besed je získávání informací o domácím násilí (druhy a znaky domácího násilí , cyklus násilí apod.), studenti a studentky se dozví, jak rozpoznávat signály možného budoucího násilí v partnerském vztahu a tím minimalizovat riziko svého ohrožení násilným chováním ze strany partnera nebo partnerky. V průběhu besed studenti a studentky obdrží informace jak jednat s člověkem, který se stal obětí násilí (s kamarádem, známým, rodičem) a jakým způsobem mu mohou efektivně pomoci. Cílem besed je i poskytnutí informací jak dbát o svoji bezpečnost ve vztazích.

    

 
 

 

Vyhledat