ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Nadace Vodafone a projekt „Rok jinak“

26.9.2011

Nadace Vodafone a projekt „Rok jinak“

aneb „ACORUS a firma SANEK, s.r.o., táhnou za jeden provaz“

 

Rok jinak je grantový program Nadace Vodafone, který umožňuje odborníkům z různých sektorů strávit jeden rok nebo 1 – 3 měsíce prací pro neziskovou organizaci podle svého výběru. Cílem programu je rozvoj neziskové sféry za pomoci know how z byznysu a veřejného sektoru.

Acorusu se podařilo získat podporu Nadace Vodafone a v dubnu 2011 jsme rozjeli společný projekt s firmou Sanek, s. r. o. Cílem projektu „Rok jinak“ bylo získání zkušeností z firemního prostředí, které zvýší schopnosti a dovednosti pracovníků Acorusu v oblasti lidských zdrojů, fundraisingu a styku s veřejností.

Pro trvalou udržitelnost o. s. Acorus bylo nezbytné provést analýzu zdrojů (jak finančních, tak i těch lidských) a vytyčit strategie, které zajistí, že organizace bude schopna dále fungovat a rozvíjet své aktivity. V rámci projektu „Rok jinak“ který trval 3 měsíce, se nám dostalo odborné pomoci s vypracováním strategií, jak pro samotnou organizaci, tak i pro pravidla fundraisingu a styku s veřejností. Péči jsme věnovali také oblasti lidských zdrojů, kde jsme vytvořili popis typových pozic, hodnotící dotazníky a nastavili systém péče o zaměstnance a jejich profesní rozvoj.

Spolupráce s kolegy Petrem Konečným, Vojtěchem Rálkem a Martinou Jandovou z firmy Sanek nás posílila a dodala odvahu dělat věci ještě lépe a profesionálněji.

Děkujeme Nadaci Vodafone, že jsme prostřednictvím projektu „Rok jinak“ mohli rozvinout ty dovednosti a schopnosti, které jsme do nedávna vnímali jako svou slabou stránku.

 

 

 
 

 

Vyhledat