ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Seminář Individuálního plánování se povedl

20.9.2011

V úterý 13. září 2011 se v poradně ACORUSu uskutečnil první podzimní seminář na téma Individuální plánování. Zúčastnilo se jej 14 pracovnic z azylových domů, domu na půli cesty, domova pro seniory, pražské městské části a substitučního centra.


A jak seminář hodnotily samotné frekventantky ? Přinášíme vám výběr jejich odpovědí na otázky obsažené v závěrečném písemném dotazníku.


Která z probíraných oblastí byla pro vaši práci nejdůležitější a proč?
• Zkušenosti, praxe
• Fáze, techniky a metody plánování
• Videoukázka
• Individuální plán – pracuji s ním
• Aktivní účast v diskuzi
• Individuální plánování v ambulantních službách, nikdo mi to doposud nebyl schopen vysvětlit
• Ucelenost, obsah
• Individuální přístup ke klientům
• Individuální plánování s dětmi
• Všechny oblasti byly pro mě důležité, odnáším si určitě inovace do našeho IP

Co se vám na vzdělávacím programu líbilo?
• Videoukázka
• Struktura – časové rozvržení
• Interaktivnost programu, zajímavá prezentace
• Zaměření na azylové domy, složení účastníků především z AD
• Zaujetí lektorky pro téma
• Všechno
• Příjemná atmosféra, vstřícný přístup - vzájemný proces učení
• Téma
• Pečlivá příprava
• Znalost z praxe


Máte chuť se zúčastnit semináře na toto téma? Přihlaste se na nově přidané termíny: 8. listopadu 2011 nebo 1. prosince 2011. 


    

 

 
 

 

Vyhledat